A-Ö Webbindex

Nordens dag: Norden i topp bland de lyckligaste länderna

Nordens dag firar det nordiska samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

I år är det 62 år sedan det nordiska samarbetet gjordes officiellt genom Helsingforsfördraget, mer känt som den nordiska grundlagen. Samarbete etablerades under åren efter andra världskriget, bland annat i syfte att de nordiska länderna tillsammans ska främja säkerhet och upprätthålla fred och demokrati.

En utomhusvy över en kuststad
Foto: Unsplash/Mika Korhonen

Bland de tio lyckligaste

För sjunde året i rad ligger Finland kvar i toppen av de ”lyckligaste” länderna globalt, följt av Danmark och Island. ”De nordiska länderna toppar listan när det gäller lycka och jämlikhet”, konstaterar rapporten. Sverige och Norge är också bland de 10 bästa. Sverige tar sig upp till 4:e plats (6:e plats 2023, 7:e plats 2022), medan Norge ligger kvar på 7:e plats, liksom föregående år (8:e plats 2022).

Länderna rankas efter lycka baserat på deras genomsnittliga livsutvärderingar under de tre föregående åren, i detta fall 2021 till 2023. Rapporten är ett samarbete mellan Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre, UN Sustainable Development Solutions Network och en redaktion.

Norden och FN

Danmark och Norge var grundande medlemmar av Förenta Nationerna 1945, Island och Sverige anslöt sig ett år senare, 1946 och Finland 1955. De fem nordiska länderna är en del av den så kallade Västeuropa med flera i Förenta Nationerna.

Utöver sitt formella samarbete i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet samråder de nordiska länderna med varandra i globala frågor vid regelbundna möten mellan statsministrar och utrikesministrar. De ständiga representanterna i New York och Genève har också regelbundna möten.

Världens 10 lyckligaste länder 2024

  1. Finland
  2. Danmark
  3. Island
  4. Sverige
  5. Israel
  6. Nederländerna
  7. Norge
  8. Luxemburg
  9. Schweiz
  10. Australien

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19