Israel bojkottar granskning av sin människorättssituation

 

30.1.2013 – FN:s högsta organ för mänskliga rättigheter har uttryckt sin beklagan över Israels beslut att inte delta i granskningen av landets läge beträffande de mänskliga rättigheterna, och uppmanar Israles regering att återuppta samarbetet med människorättsmekanismen som grundats för detta ändamål.

Israel blev igår det första landet någonsin att inte delta i sin egen granskning, som är en del av en tvåveckorssession som pågår i Genève. Under sessionen kommer 14 staters människorättssituation att granskas.

FN:s allmänna ländergranskning (Universal Periodic Review, UPR) tar upp varje lands människorättssituation inför en statsledd granskning av likar (en så kallad peer review). Granskningen utförs på basen av informationen landet ifråga, FN-organ och det civila samhället har sammanställt.

Representanter från de 14 länderna kommer att presentera de åtgärder de vidtagit för att fullfölja sina förpliktelser för de mänskliga rättigheterna inför en arbetsgrupp, som sedan kommer att granska och bedöma såväl positiva framsteg som kvarstående utmaningar.

Rådet beslöt med konsensus att ”beklaga Israels beslut” att inte närvara.

Det beslöt även att skjuta upp Israels granskning till senare i år, men senast tills arbetsgruppens sjuttonde UPR-session i oktober-novemberskiftet.

Rådet uppmanade Israel att återuppta sitt samarbete med UPR-mekanismen, som har åtnjutit ett 100 % statsdeltagande sedan den grundades snart fem år sedan.