UNHCR: Danmarks förslag för sänkta flyktingbidrag är diskriminerande

UNHCR

UNHCR

11.8.2015 – FN:s flyktingorgan UNHCR kritiserar skarpt Danmarks regerings förslag att skära ned på bidrag för flyktingar och utlänningar i Danmark.

Den danska regeringens förslag om en ny asylöverenskommelse ”ska strama upp villkoren för utlänningar markant”.

”Resultatet blir förhoppningsvis att det kommer färre asylsökande till Danmark. Det är vårt mycket tydliga mål”, sade utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg, rapporterar Danmarks Radio.

Men förslaget står i strid med FN:s flyktingkonvention, skadar integrationen och sänder en mycket beklaglig signal till resten av Europa, skriver UNHCR i ett gensvar.

”Även om nedskärningarna formellt även drabbar danska medborgare som är bosatta utanför EU, är den huvudsakliga måltavlan flyktingar och andra utlänningar. UNHCR uttrycker sin oro gällande kravet på att ha bott i Danmark i 7 år, som kan ha en diskriminerande effekt, och om förslagets följder som även de kan vara skadliga för flyktingar.”

Förlsaget gällande de nya bidragsnedskärningarna (kända i Danmark som Kontanthjälp) stipulerar att alla utlänningar och utomlands bosatta danskar som inte bott sju av de åtta senaste åren i Danmark, endast är berättigade till ett integrationsstöd, som är avsevärt lägre än det normala arbetslöshetsbidraget.

35 av 36 svar på förslaget var kritiskt inställda. Utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg avser inte att ändra lagförslaget och hänvisar till en dom från Danmarks högsta domstol.

Inger Beinov Stoejberg”Jag ställer inte fram något förslag som står i strid med konventionerna. Det är för att detta förslag i själva verket står ganska nära det gamla förslaget om starthjälp för utlänningar i Damark. Det äldre förslaget kontrollerades av högsta domstolen och det stod inte i konflikt med några som helst konventioner”, säger Støjberg till DR Nyheter.

För en person utan barn skulle kontanthjälpen sjunka från 5300 DK till 2300 DK som integrationsbidrag, vilket förutsätter en hyra på 2822 DK. Fler exempel på nedskärningarna och konsekvenserna finns på arbetsdepartementets faktablad ”Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper”.