Irak på brinken av humanitär katastrof, varnar FN

Foto Flickr Mustafa Khayat 2.0 Generic CC BY ND 2.0

Foto Flickr Mustafa Khayat 2.0 Generic CC BY ND 2.0

4.6.2015 – Situationen är dyster i Irak. 10 miljoner människor kommer att behöva bistånd innan slutet av året, och livsviktiga biståndsoperationer riskerar att stängas ned om inte deras finansiering säkerställs.

Med den eskalerande konflikten vädjar nu FN och dess icke-statliga partnerorganisationer för 497 miljoner dollar för att täcka kostnaderna för skydd, mat, vatten och andra livsviktiga medel för de kommande sex månaderna. Biståndet är en livlina för samhällen som fördrivits och nödställts efter våldsamheter mellan Iraks nationella styrkor och ISIL.

Enligt FN:s humanitära koordinator för Irak, Lise Grande, hänger biståndsoperationerna på en skör tråd.

Displaced family in Iraq. Photo UNICEF Anmar”Krisen i Irak är en av de mest komplexa och explosiva i världen”, sade hon då hon idag talade inför EU-parlamentet i Bryssel. ”Våra humanitära partners har gjort allt de kan för att hjälpa. Men mer än hälften av biståndet kommer att avslutas eller skäras ned drastiskt om inte vi får in pengar omedelbart.”

Följderna kan, enligt Grande, vara ”katastrofala”.

Det humanitära behovet i Irak ökar hela tiden. Mer än 8 miljoner människor är nu i behov av omedelbart, livräddande bistånd, ett antal som kan komma att öka till 10 miljoner innan årets slut.

Displaced children in Iraq. Photo DG ECHOBiståndsoperationerna utförs i nära samarbete med Iraks regering, vars egna finansiella resurser har minskat avsevärt som ett resultat av oljeprisets fall. Ansvaret för biståndsoperationen kommer dock att överföras till de nationella aktörerna så snart som möjligt.

Våldet har drivit närapå 3 miljoner människor från sina hem, människor som nu befinner sig utspridda på över 3000 orter omkring i landet. Mänskliga rättigheter och internationell lagstiftning kränks konstant allt eftersom det sekteristiska våldet ökar. Massavrättningar, systematiska våldtäkter och horribla våldsdåd frodas.

Biståndsoperationerna möter nu så stora svårigheter att 77 hälsostationer på fronten har tvingats stänga sina dörrar, och livsmedelsransonerna för över 1 miljon människor har minskat. Utan nya bidrag kommer ännu mer livsviktigt bistånd att läggas ned.

UNRIC:s relaterade länkar:

FN i Irak
UNRIC:s faktablad om Irak