FN vädjar om hjälp till flyktingar från Sudan

860 000 människor förväntas fly från striderna i Sudan till grannländerna. Därför har FN:s flyktingorgan UNHCR och partners vädjat om 445 miljoner dollar för att hjälpa de människor som är på flykt fram till oktober.

Medlen kommer att täcka det omedelbara stödet i Tchad, Sydsudan, Egypten, Etiopien och Centralafrikanska republiken.

Flyktingarna befinner sig i en mycket svår situation, där det råder brist på mat, vatten och bränsle samt begränsad tillgång till transport, kommunikation och el. Tillgången till hälso- och sjukvård har också blivit kritiskt påverkad, fortsatt otrygghet har hindrat människor från att lämna farliga områden och priset på basvaror har skjutit i höjden.

Av den preliminära prognosen på 860 000 personer räknar man med att ca. 580 000 människor kommer att vara sudaneser, 235 000 återvändande flyktingar som tidigare varit värdar av Sudan och som lämnar landet under ogynnsamma förhållanden och 45 000 flyktingar av andra nationaliteter. De flesta väntas flytta mot Egypten och Sydsudan.

Striderna har redan fördrivit över 330 000 människor inom Sudan och tvingat över 100 000 att lämna landet.

En kvinna med mask som sitter vid ett vaccinationsbord.
Foto: UNFPA

Flyktingar återvänder till Sydsudan

Sedan striderna bröt ut den 15 april har över 32 500 människor registrerats att ha korsat gränsen från Sudan till Sydsudan. Det verkliga antalet kommer sannolikt att vara högre, eftersom vissa personer har tagit sig in i landet utan att vara registrerade, och det genomsnittliga antalet människor som anländer dagligen registreras till 3 500 personer.Mer än 90 % av de anlända är sydsudaneser som återvänder hem, liksom sudanesiska asylsökande, eritreanska flyktingar, kenyanska och somaliska migranter och andra tredjelandsmedborgare.”De flesta av dem som anländer, ofta utan tillhörigheter och mycket traumatiserade, är i akut behov av omedelbar humanitär hjälp, inklusive medicinskt, psykologiskt och socialt stöd och transport till sin destination”, säger FN:s humanitära samordnare, Van der Auweraert.180 000 sydsudaneser kommer sannolikt att återvända under de kommande tre månaderna, och 10 000 tredjelandsmedborgare förväntas resa genom Sydsudan, medan 60 000 flyktingar förväntas anlända under de kommande sex månaderna om konflikten och spänningarna fortsätter.

Flyktingar från flera grannländer

Det finns över 1,1 miljoner flyktingar i Sudan, varav 800 000 är sydsudaneser, över 100 000 eritreaner och 60 000 etiopier. Dessutom bor ett okänt antal sydsudaneser i Sudan utan någon tydlig status. Det finns ett stort antal migranter och utländska medborgare som bor och studerar i Sudan.Det uppskattas att 9,4 miljoner människor, 76 % av Sydsudans befolkning, kommer att vara i behov av humanitärt bistånd och/eller skydd till 2023.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19