Framtidens spolning

Photo wednesday 3

Photo wednesday 3

20.11.2013 – Då du öppnar kranen, fyller ett glas med vatten och dricker, ägnar du knappast saken desto mer tankar. Men föreställ dig nu att du hällde ut vart fjärde glas i diskhon. Detta är ett symboliskt exempel på vår vattenkomsumtion: en fjärdedel av allt rent, drickbart vatten går till spillo. Hur då? Svaret är enkelt: då vi spolar.

En dansk medborgare använder i genomsnitt 30,1 liter vatten per dag då han spolar toaletten. Det är 23 procent av den totala mängd vatten en person i Danmark använder. Finnar är en aning bättre – de förbrukar 16 liter (14 % ) för att spola. I Europa toppar Luxemburg listan på vattenslöseri då de spolar, 34 % av deras totala vatten åker ner i avloppet.

Den Europeiska kommissionen, som ofta anklagas för mikroadministrering, har förberett ett nytt initiativ för eko-märkning av toaletter. Initiativet må ses som mikroadministration i sig, men tjänar ett gott ändamål. Initiativet skulle leda till att toaletter som använder mindre än sex liter vatten per spolning främjas, vilket i sin tur kunde leda till stora, konkreta inbesparningar. Cirka 22 miljoner toaletter säljs inom EU årligen.

Talesmannen för MEP Martin Callanan, ledare för Europeiska konservativa och reformister, sade: ”Det finns viktigare saker för EU att bry sig om än toaletters spolningskapacitet.” Danska MEP Margrete Auken delar inte hans uppfattning:”ekologisk märkning är mycket populärt bland konsumenter som vill handla mer ekologiskt hållbart, så jag stöder Ecolabel-märkningen fullt ut.” Och enligt Margrete Auken kommer den genomsnittliga konsumenten inte att märka någon skillnad eftersom de nya ekologiska toaletterna kommer att fungera lika bra som de ”gamla vanliga”. ”Även om toaletterna sparar stora mängder vatten, kommer effektiviteten inte att bli lidande. De kommer att spara vatten utan att vi ens märker det”, sade Auken.

Lösningar för att minska på vattenförlust vid spolning är naturligtvis välkomma. Att totalt få slut på vattenspillet vore ännu bättre, och är till och med möjligt. Regnvatten för att spola toaletten är en växande trend, som innebär att en tank installeras i marken. Rör leder in regnvatten via ett filter som tar bort löv och kvistar, och pumpar sedan in vattnet i hushållet. Utöver hållbarhet och återanvändning är regnvattenstoaletter även ekonomiska. Då tanken är klar sparar en familj runt 800€ per år på sin vattenräkning.

I den nya FN-byn i Köpenhamn spolas toaletterna i genomsnitt 5300 gånger om dagen. För att spara på vatten samlar FN-byn in regnvatten från taket. Åtta tanker är installerade i källaren och toaletterna använder nu regnvatten i stället för dricksvatten vid spolning. Genom detta initiativ och sina vattensnåla kranar har FN-byn minskat på vattenanvändningen med 61 procent.

Miljontals människor saknar tillgång till inte endast sanitet och toaletter, utan även rent vatten. Nu är det dags för Européer att uppmärksamma hur, vad och hur mycket vi spolar ner.


 

logoVärldstoalettdagen markeras i år för första gången. För att fira detta har vi utarbetat en artikelserie om toaletter och rollen de spelar i människors liv.
Imorgon kan du läsa om sambandet mellan toaletter och kemikalier.