Matspill kostar 750 miljarder dollar i året

Foodwaste Flickr/ (CC BY 2.0)

Foodwaste Flickr/ (CC BY 2.0)

11 september 2013- Förbluffande 1,3 miljarder ton mat går till spillo varje år och orsakar inte endast stora ekonomiska förluster utan skadar även naturresurser som människan litar på för att föda sig själv, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) nya rapport.

Matsvinnets fotspår: Inverkan på naturresurser är den första studien som analyserar globala matspillets inverkan ur ett miljöperspektiv. Studien fokuserar speciellt på konsekvenserna för miljön, vatten, landanvändning och biodiversiteten.

De viktigaste slutsatserna:
Mat som inte äts upp, använder varje år upp en tre gånger större vattenvolym än den ryska Volga flodens fors och ökar växthusgaserna i atmosfären med 3,3 miljarder ton.
Förutom miljöaspekterna uppnår de direkta ekonomiska konsekvenserna för producenter av spill (exklusive fisk och skaldjur) upp till 750 miljarder dollar årligen, säger FAO:s rapport. 

”Vi måste alla; jordbrukare, matproducenter, matbutiker, nationella regeringar och individuella konsumenter, göra ändringar i varje link i den mänskliga matkedjan för att hindra att matavfall uppstår i första hand. Vi måste återanvända och återvinna då vi inte kan hindra spill”, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.

”Förutom de nödvändiga miljöaspekterna, har vi ett moraliskt ansvar: Vi kan helt enkelt inte tolerera att en tredjedel av maten går till spillo samtidigt som 870 miljoner människor går hungriga varje dag”, tillade han.

Tillsammans med den nya rapporten publicerade FAO också en ”verktygslåda”, som innehåller råd på hur matavfall kan minskas under varje steg på matkedjan. Verktygslådan profilerar några projekt från olika håll i världen som visar hur nationella och lokala regeringar, jordbrukare, företag och individuella konsumenter kan tackla problemet.

Achim Steiner, FN:s biträdande generalsekreterare och verkställande direktör för FN:s miljöprogram (UNEP), sade att:” Den utmärkta rapporten från FAO understryker de multipla positiva effekterna som kan åstadkommas med simpla och genomtänkta åtgärder av hushåll, återförsäljare, restauranger, skolor och företag, som kan bidra till en hållbar miljö, ekonomisk tillväxt, förbättrad mattrygghet och förverkligande av generalsekreterarens utmaning på noll hunger.”

UNEP och FAO grundade Think.Eat.Save- Reduce your foodprint kampanjen (svenska: Tänk.Ät.Spara- minska på ditt matavtryck) som lanserades tidigare i år. Kampanjen assisterar i koordinering av globala insatser för att hantera och minska på matspill.