A-Ö Webbindex

Från finsk polisstyrka till att upprätthålla ordning på Cypern

Efter 34 år i den finska polisen har Satu Koivu tjänstgjort de senaste två åren på Cypern, som chef för poliskomponenten för Förenta Nationernas fredsbevarande operation UNFICYP på Cypern. Koivu är den första finländaren som har utnämnts till en ledande position inom FN:s civila krishantering.

Med poliserfarenhet som inkluderar allmän ordning, organiserad brottslighet, brottsutredning, förstahandsövervakning, vakthavande officer, lärare, stabschef och chef för personalutveckling, har hon en lång och mångsidig karriär som även inkluderar EU:s civila polisuppdrag i Palestina.

När UNRIC når henne på Cypern har Satu Koivu nyligen kommit överens om att stanna ett tredje år för tjänstgöring på Cypern, bland annat för att säkerställa kontinuitet vid tjänstgöringsstationen, där en allmän känslighet präglar situationen.

En kvinna i en helikopter
Satu Koivu har en arbetsbakgrund som omfattar över 30 år i den finska poliskåren. Foto: UNFICYP

FN-uppdragets mandat kommer från ett beslut från FN:s säkerhetsråd från 1964 och huvuduppgifterna för FN på Cypern är att upprätthålla fred och återställa allmän ordning, trygghet och säkerhet samt återställa normala förhållanden mellan öns befolkningsgrupper. Som senior polisrådgivare har Satu Koivu mycket på sitt bord för tillfället och lever hektiska dagar.

– Min dag är fylld av operativa genomgångar, ledning och styrning av verksamheten, ledarskapsmöten, samråd, planering, beslutsfattande och rekrytering, förklarar Satu Koivu. Jag har också kontinuerligt kontakt med lokala poliser.

En kvinna i en helikopter
Uthållighet, förhandlingsförmåga och förmågan att vara rättvis är några av de egenskaper som har tjänat Satu Koivu genom hennes karriär. Foto: UNFICYP

Att lugna ner konflikter

På grund av den instabila politiska situationen på Cypern består mycket av det allmänna arbetet av att upprätthålla lag och ordning och att lugna ner situationer för att förhindra att konfliktfyllda situationer eskalerar. I sin position fungerar Koivu som chef för FN:s poliskomponent och övervakare av UNFICYP-operationens 69 internationella poliser. Hennes plats är Nicosia Headquarters och domänen är den så kallade buffertzonen mellan den grekcypriotiska och turkcypriotiska befolkningen på ön. Satu Koivu förklarar att små saker snabbt kan utvecklas till konflikter om de inte lugnas ner effektivt.

– Väldigt små saker, som att en bonde är för nära vapenvilan kan orsaka en situation och snart är media och politisk nivå inblandad och telefoner ringer överallt, även på mitt kontor.

På frågan om vilka egenskaper och styrkor hon tillförde Cypern från Finland säger Satu att hennes långa ledarskapserfarenhet och djupa förståelse för polisarbete ger henne förtroende och understryker att finländare i allmänhet har ett gott rykte i det internationella fältarbetet.

– Uthållighet, förhandlingsförmåga och förmågan att vara rättvis och rimlig är några av de egenskaper som är värda att nämna, förklarar Satu Koivu.

En kvinna i uniform
Finländare i allmänhet har ett gott rykte i det internationella fältarbetet, säger Satu Koivu. Foto: UNFICYP

Nya tankar och perspektiv

Under sina år på Cypern har hon haft flera kvinnliga kollegor, hon nämner särskilt norska generalmajor Ingrid Gjerde som en viktig person Koivu hade förtroende för, Satu Koivu är också ovillig att dra någon negativ uppmärksamhet till specifika utmaningar kopplade till kön. Hon känner att hon är respekterad som en professionell och en pålitlig kollega.

På frågan om tvärtom, vad hon kommer att ta med sig från Cypern när det är dags att flytta tillbaka till Finland, har hon en positiv inställning.

– Att arbeta i en mångkulturell miljö inspirerar dig till nya tankar och perspektiv.

UNFICYP är ett av de längsta pågående FN:s fredsbevarande uppdrag. Den inrättades 1964 för att förhindra ytterligare strider mellan de grekcypriotiska och turkcypriotiska samhällena på ön och få till stånd en återgång till normala förhållanden.

I år firar FN 75 år av fredsbevarande, läs mer här, här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19