A-Ö Webbindex

Gaza: ny rapport förutspår hungersnöd om konflikten fortsätter

Mer än vart fjärde hushåll i Gaza lider för närvarande av extrem hunger, och det finns risk för svält om inte tillgången till tillräcklig mat, rent vatten, hälso- och sanitetstjänster återställs, visar en ny rapport.

Den senaste livsmedelssäkerhetsanalysen för Gaza, som inkluderar data från World Food Programme (WFP), andra FN-organ och icke-statliga organisationer, bekräftade att hela Gazas befolkning – ungefär 2,2 miljoner människor – befinner sig i kris eller akuta nivåer av osäker tillgång till livsmedel. Rapporten underströk vidare att 26 procent av Gazaborna (576 600 människor) har uttömt sin matförsörjning och sin förmåga att klara sig och står inför katastrofal hunger och svält.

”WFP har varnat för denna kommande katastrof i veckor. Tragiskt nog är situationen desperat och den säkra, konsekventa tillgång till livsmedel vi har efterlyst saknas. Ingen i Gaza är säker från svält”, säger WFP:s verkställande direktör Cindy McCain.

Enligt rapporten finns det en risk för hungersnöd inom de närmaste sex månaderna om den nuvarande situationen med intensiv konflikt och begränsad tillgång till humanitärt bistånd består. Människor har berättat för WFP:s personal att de ofta går hela dagar utan att äta och att många vuxna går hungriga så att barn kan äta.

Ruinerna av ett sönderbombat hus
En pojke cyklar genom ruinerna av Asqola. Foto: UNICEF/Omar Al-Qattaa

”Det här är inte bara siffror – bakom denna alarmerande statistik finns enskilda barn, kvinnor och män”, säger WFP:s chefsekonom Arif Husain. ”Komplexiteten, omfattningen och den hastighet i vilken denna kris har utspelat sig saknar motstycke.”

”Vi kan inte stå bredvid och se människor svälta. Humanitär tillgång behövs nu för att förnödenheter ska kunna flöda in i och genom Gaza och för att civila säkert ska kunna ta emot den hjälp som behövs för att rädda liv, säger McCain. ”Mer än något annat, vad som behövs nu är fred. WFP upprepar sin uppmaning till humanitär vapenvila – världen måste ena sig nu för att rädda liv.”

Läs mer om situationen i Gaza här, här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19