FN organ uppmanar EU Parlamentet att hjälpa världens fattiga bönder

FN:s livsmedelsprogram WFP, livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt jordbruksutvecklingsfond IFAD uppmanade på tisdagen EU Parlamentet att hjälpa världens fattiga bönder handskas med den globala kris som orsakats av de höjda matpriserna.

”Vi står inför en ovanlig situation som kräver ovanliga åtgärder och EU Kommissionens förslag kommer vid rätt tidpunkt, sade WFP-chefen Josette Sheeran som svar på europeiska utvecklingskommitténs förslag om att använda en miljard euro som inte använts till jordbrukssubventioner, till att bekämpa bristen på mat istället.

Många fattiga bönder kan inte bruka sina åkrar eftersom de inte har råd att köpa gödslingsmedel. Antalet människor som lever på mindre än två dollar om dagen ökar vilket gör att allt fler behöver mathjälp och ytterligare 13 miljoner människor har blivit fattigare och hungrigare på grund av de höga mat- och oljepriserna.