”Låt konflikternas barn bli fredens barn”

EU

EU

18.12.2012 – EU kommer att donera Nobelprisets prispengar till organisationer som arbetar för barn i konfliktdrabbade områden.

Donationerna kommer att användas i Syrien, DR Kongo, Pakistan och Colombia. Organisationerna Rädda Barnen, UNICEF, FN:s rlyktingorgan UNHCR, biståndsorganisationen Acted samt Norges flyktingråd kommer att dela på prispengarna.

Acted kommer, i norra Irak, att erbjuda skydd och utbildning till 4000 syriska barn i flyktinglägret Domiz. I Colombia och Ecuador kommer UNHCR att erbjuda 5000 barn möjlighet till utbildning. Rädda Barnen och Norges flyktingråd kommer att erbjuda utbildning och skydd för 11 000 barn som fördrivits av strider. UNICEF kommer att erbjuda utbildning åt 3000 barn i Pakistan som alla drabbats av den 8-åriga konflikten i de norra delarna.

Idag är 90 % av konfliktoffren civila. Hälften av dem är barn. Som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade i sitt uttalande: ”Låt konflikternas barn bli fredens barn.”


Källa: Helsingin Sanomat, ECHO