Generalsekreteraren: Våld mot kvinnor är alltid oacceptabelt

GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP
PÅ INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD MOT KVINNOR

25 November 2007

Våld mot kvinnor är fortfarande en av de mest avskyvärda, systematiska och vanliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.  Det är ett hot mot alla kvinnor och hindrar vårt arbete för utveckling, fred och jämlikhet.

Under en lång tid har de som våldför sig på kvinnor kommit undan ostraffade, men i många länder har man nu gjort betydande framsteg och ändrat lagar, bestämmelser, vanor och attityder. Mycket arbete återstår fortfarande, framför allt för att tydligt markera att våld mot kvinnor inte tolereras.

Det senaste året har vi intensifierat vårt arbete. År 2006 genomförde min företrädare på denna post en omfattande undersökning i ämnet och FN:s Generalförsamling antog en viktig resolution med syfte att arbeta för att avskaffa allt våld mot kvinnor. Alla FN:s program och fonder är engagerade i detta arbete. De regionala kommissionerna i FN:s ekonomiska och sociala råd har presenterat nya initiativ för att bättre koordinera och genomföra olika projekt i medlemsländerna. Vi verkar för att synliggöra problemet, att skapa politisk vilja och ta fram metoder för att kunna reagera. Dessutom hjälper vi medlemsländerna att ta fram metoder för att mäta problemets omfång och reagera snabbare.

Jag har bestämt mig för att inleda en kampanj, som omfattar hela FN och sträcker sig fram till år 2015, med syfte att avskaffa våldet mot kvinnor. Kampanjen kommer att fokusera på tre viktiga områden: på att skapa diskussion och samla stöd i hela världen, på att se till att FN föregår med gott exempel och på att stärka samarbetet mellan regeringar, det civila samhället, privata sektorn och andra aktörer. Jag har föreslagit att generalförsamlingen varje år tar upp frågan om våld mot kvinnor på sin agenda. Jag har dessutom uppmanat Säkerhetsrådet att, inom ramen för resolution 1325 som handlar om kvinnor, fred och säkerhet, skapa ett verktyg för att övervaka våld mot kvinnor och flickor.

Ett stöd i vårt arbete är olika förslag från den specialpanel inom FN som satts samman för att reformera organisationen. Panelen har bland annat lagt fram förslag på hur vi kan stärka jämlikheten inom FN. Jag är säker på att vi kan främja vår sak betydligt genom att byta ut flera av de nuvarande strukturerna mot en dynamisk enhet. En sådan ny enhet borde kunna samla alla resurser inom FN i arbetet för jämlikhet i hela världen.

Våld mot kvinnor kränker alltid de mänskliga rättigheterna, det är alltid ett brott och det är alltid oacceptabelt. Låt oss ta denna fråga på allvar, inte bara på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, utan varje dag.