Sydsudan i behov av 84 miljoner dollar för att hantera livsmedelssäkerheten

WFP Providing Food Assistance in Pibor, South Sudan

WFP Providing Food Assistance in Pibor, South Sudan

27 augusti 2013- Förenta Nationernas mathjälpsorgan sade att de behöver 84 miljoner dollar för att utöka sitt bistånd till fler än 2,8 miljoner människor i behov i Sydsudan. FN:s livsmedelsporgram (WFP) hjälper för tillfället 1,7 miljoner människor runt om i landet, men för att utöka hjälpen till alla de 2,8 miljoner som behöver stöd utan att avbryta pågående assistans, krävs ytterligare finansiering.

Förra månaden påbörjade organet krisverksamhet i delstaten Jonglei. Verksamheten inkluderade helikoptertransport av hjälp. Än så länge har WFP distribuerat mat till fler än 30 000 människor i området och ämnar distribuera mat till ytterligare 60 000 förrän slutet av året.

WFP:s talesperson, Elisabeth Byrs, berättade för media i Genève, att assistans även behövs i Pibor eftersom regnsäsong gjort området oåtkomligt. WFP har redan hyrt några helikoptrar för mat distribuering, men fler behövs för att nå alla i nöd.

Den globala akuta undernäringen bland barn under fem år ligger vid 11 procent. Emellertid är den siffran avsevärt högre i delstaterna Jonglei, Lakes, Unity och Warrap, där den allmänna undernäringsnivån ligger mellan 14 och 21 procent, tillade Byrs.

Enligt FN drabbas fler än 4 miljoner människor av osäkra livsmedelförhållanden i Sydsudan. Över 70 000 människor är internflyktingar som flytt från och med början av året och dessutom ger landet skydd för cirka 220 000 flyktingar, främst från Sudan.