Generalsekreterarens budskap 100 dagar före Internationella fredsdagen

New York 13 juni 2008,

Om hundra dagar uppmärksammas den Internationella fredsdagen världen över. Vi måste ta denna dag för eldupphör och ickevåld på allvar och vi måste börja planera för den nu.

Enbart år kan 27 miljoner barn som lever i konfliktområden inte gå i skola. Över 25 miljoner människor har tvingats fly sina hem. Tiotusentals kvinnor utsätts för sexuellt våld, en av krigets grymma sidor.

Men det finns områden där det åter är fred och detta har åstadkommits med hjälp av FN. Organisationen firar i år två 60-års jubileum; för den allmänna föklaringen om de mänskliga rättigheterna samt för FN:s fredsbevarande insatser.

Människorna i Sierra Leone och i Nepal har röstat i demokratiska val för att bygga upp sina länder efter år av konflikter. I södra Sudan kan hudratusentals barn åter gå i skola efter att fredavtalet underteckades år 2005. Samhällen byggs åter upp i Burundi, Haiti, Liberia Sierra Leone, Timor-Leste och före detta Jugoslavien. Alla dessa erfarenheter visar att verklig fred är möjlig om vi arbetar tillsammans för att uppnå det.

Därför vänder jag mig idag till regeringar, samhällen och individer för att be dem inleda förberedelserna för den Internationell fredsdagen och för tiden efter den. Låt oss den 21 september skicka ut ett klart budskap om vår universella önskan om fred.

Tack.

Ban Ki-moon.