A-Ö Webbindex

Hon för de ungas talan på Grönland

Aki-Matilda Høegh-Dam valdes in i danska Folketinget som representant för Grönland 2019 när hon bara var 22 år gammal. Inuiterna, en av världens ursprungsbefolkningar, utgör över 90% av Grönlands 60 000 personer stora befolkning.

Ön, som är ett autonomt territorium i kungariket Danmark, väljer två representanter till det danska parlamentet, förutom sitt eget parlament och självstyre.

Temat för den internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar den 9 augusti är Ursprungsungdom som förändringsagenter för självbestämmande. När det gäller Grönland har inuiterna, som ursprungsbefolkning, åtnjutit självbestämmande, i deras förhållande till Danmark, som det har varit en del av i mer än tre århundraden. I början av sjuttiotalet startade självständighetsrörelsen på Grönland på riktigt – ledd av de som var unga just då.

En kvinna som tar en selfie i officiell miljö
Hon var bara 22 när hon först valdes in i riksdagen. Foto: Siumut Folketingimi

Ungdomar idag mer medvetna om avkolonisering

Aki-Matilda Høegh-Dam påpekade i en intervju att även om yngre generationer, som hennes, kanske är mer medvetna om avkoloniseringsprocesser och förespråkar ursprungsbefolkningens rättigheter, har både unga och äldre generationer spelat roll i att forma dessa relationer.

”Till exempel, på 70-talet kämpade unga människor för självstyre och självstyre och bröt mot samhälleliga normer. Dessa 70-talsbarn är nu i 60-årsåldern. Men dagens yngre generation fortsätter att ta itu med frågor ur ett modernt perspektiv, förespråkar mer rättvist partnerskap och arbetar för att minska effekterna av kolonisering angående Grönlands ursprungsbefolkning.”

Medan Grönland åtnjuter ett omfattande självstyre förlitar de sig fortfarande på danskt ekonomiskt stöd. Høegh-Dam vill ta ett steg till och ge en förklaring till självständigheten.

”Jag tror att det verkliga framsteget skulle innebära att vi blir en oberoende suverän stat. Detta skulle göra det möjligt för Grönland att ha mer direkta handelsförbindelser med världen, minska beroendet av Danmark och möjliggöra större kontroll över dess ekonomiska strukturer och beslutsprocesser.”

En kvinna i en talarstol
Aki-Matilda Høegh-Dam sa att hennes tal på grönländska var ett viktigt steg för att belysa de systemiska ojämlikheter och utmaningar som grönländarna står inför. Foto: Siumut Folketingimi

Talar på grönländska i det danska parlamentet 

Nyligen väckte hon stor uppmärksamhet när hon höll ett tal på grönländska i det danska parlamentet. Hon sa att detta tal var ett viktigt steg för att belysa de systemiska ojämlikheter och utmaningar som grönländarna står inför.

”Mitt beslut att tala grönländska syftade till att avslöja dessa skillnader och skapa förståelse för vikten av att ta itu med dem, uppmärksamma verkligheten hos dina väljare och deras kamp en bredare danska kontext.”

Inuiter på Grönland deltar i FN:s permanenta forum för världens ursprungsfolk. Høegh-Dam ser inuiternas identitet på Grönland som en viktig del av deras styrka och kulturella arv.

”Jag betonar behovet av att grönländare är stolta över sin nationella identitet som omfattar traditioner, språk, tatueringar och mat. Att övervinna historisk stigmatisering och omfamna denna identitet stärker inte bara den grönländska befolkningen utan möjliggör också integrationen av dessa traditioner i det moderna samhället, vilket skapar en unik kulturell synergi som drar nytta av styrkorna i både historisk kunskap och samtida framsteg.”

En röd båt i arktisk miljö
Grønland

Klimatförändringar en utmaning

Som så många andra av världens ursprungsbefolkningar är klimatförändringarna en utmaning för grönländarna. 90 % av Grönland, som med sina 2,2 miljoner kvadratkilometer är världens största ö, är täckt av is. ”Klimatförändringar har betydande och komplexa effekter på grönländarnas liv. Traditionella jaktmetoder påverkas och miljöutmaningar som issmältning och tsunamis utgör risker för samhällen.”  Om glaciärerna drar sig tillbaka kan det dock dyka upp ekonomiska möjligheter som verkligen behövs för att ta bort Grönlands beroende av Danmark och möjligen bana väg för självständighet.

En kvinna och en man som står nära varandra i officiell klädsel
Grönlands premiärminister, Múte Bourup Egede och Mette Frederiksen Danmarks premiärminister vid Nordiska rådets möte i Köpenhamn 2021. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

”Medan klimatförändringar kan ge möjligheter för ekonomiska aktiviteter som gruvdrift på grund av glaciärens reträtt, lutar min hållning mot ansvarsfullt beslutsfattande. Jag förespråkar grundliga miljökonsekvensbedömningar och upprättande av tydliga lagar och gränser för att säkerställa miljöns och människors säkerhet, samtidigt som man beaktar potentiella ekonomiska fördelar.”

Nyligen ställde Aki-Matilda Høegh-Damran upp för att över ordförandeskapet för sitt Siumut (socialdemokratiska parti), förlorade mot den sittande kandidaten men slog en före detta premiärminister och tog andra plats. Allt tyder på att 26-åringen precis har inlett sin politiska karriär.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19