GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ DEN INTERNATIONELLA DAGEN TILL STÖD FÖR TORTYROFFER, 26 juni 2006

Den internationella dagen till stöd för tortyroffer uppmärksammar tortyroffers lidande, och lidandet som deras familjer och de samhällen de lever i, upplever. Dagen ger oss möjlighet att på nytt intyga vårt kollektiva fördömande av tortyr och alla grymma, inhumana och förnedrande former av straff.

Förbuden mot tortyr är väl etablerade. De är oinskränkta och entydiga. De tillämpas i alla förhållanden, under tider av krig och under tider av fred. Tortyr är inte tillåtet i någon form, oavsett beteckning: grymma straff är oacceptabla och illegala, hur de än benämns.

Trots detta fortgår dessa missgärningar i alltför många av våra samhällen, och tolereras och även tillämpas av regeringar och dess ombud.

Vi måste alla arbeta för att utplåna denna ohygglighet som befläckar det mänskliga samvetet.  Vi måste tala ut kraftfullt mot alla sådana handlingar, och förnya vår strävan att avsluta tortyr i alla dess former.

Jag välkomnar det frivilliga protokollet till konventionen mot tortyr och andra grymma, inhumana och förnedrande behandlingar eller straff, som nyligen trädde i kraft. Genom att skapa ett system som främjar internationella och nationella besök till områden av internering, kan protokollet hjälpa till att förhindra missbehandling av fångar. Dessa åtgärder kan också underlätta arbetet för den särskilde rapportören om tortyr. Jag uppmanar alla regeringar som inte gjort detta, att ratificera konventionen och dess frivilliga protokoll, och att tillåta att enskilda klagomål av offer möjliggörs genom detta verktyg.

Detta år markerar den 25:e årsdagen för Förenta Nationernas frivilliga fond för tortyroffer.  Fonden är en av FN:s största humanitära fond för bundna medel, som tillhandahåller livsviktigt stöd till organisationer som hjälper offer och deras familjer. Jag vill tacka de nuvarande donatorerna för deras stöd till fonden, och uppmuntrar det internationella samfundet att fortsätta att bidra till fonden med sitt generösa stöd. Jag är också tacksam för det arbete som genomförs av icke statliga organisationer världen över, vilka stödjer och rehabiliterar tortyroffer och deras familjer.

På denna dag, den internationella dagen till stöd för tortyroffer, låt oss på nytt intyga den omistliga rätt och värdighet som tillhör alla män och kvinnor i världen. Låt oss besluta oss för att bekämpa grymma, förnedrande och omänskliga behandlingar, var de än förekommer.