Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för världens ursprungsfolk

New York, 9 augusti 2010

Världens ursprungsfolk har bevarat en väsentlig del av mänsklighetens kulturella historia. Ursprungsfolken talar en majoritet av världens språk och de har ärvt och fört vidare en betydande mängd kunskap, konst samt religiösa och kulturella traditioner. På denna internationella dag för världens ursprungsfolk bekräftar vi vårt engagemang för deras välbefinnande.

FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter antogs av Generalförsamlingen år 2007. Deklarationen presenterar en struktur som stater kan använda för att stärka förhållandet till ursprungsfolken samt för att skydda deras mänskliga rättigheter.  Sedan dess har flera regeringar arbetat för att ge upprättelse för sociala och ekonomiska orättvisor genom lagstiftning och andra åtgärder, och frågor som rör ursprungsfolken har kommit högre upp på den internationella agendan än någonsin tidigare.

Men vi måste göra mera. Ursprungsfolken lider fortfarande av rasism, dålig hälsa och oproportionell fattigdom. I många samhällen tar man avstånd från deras språk, religion och kulturella traditioner. Den första FN-rapporten om situationen för världens ursprungsfolk presenterades i januari i år och den innehåller oroande siffror. I vissa länder har ursprungsfolken en 600 gånger större risk att drabbas av tuberkulos än den övriga befolkningen. I andra länder kan barn ur ursprungsfolken räkna med att dö tjugo år tidigare än ett barn ur den övriga befolkningen.

Temat för årets internationella dag för ursprungsfolken är filmskapare från ursprungsfolken. Filmskapare som ger oss en inblick i ursprungsfolkens samhällen, kulturer och historia. Deras arbete för oss samman med tro och filosofi, de fångar såväl det dagliga livet som andan i ursprungsfolkens samhällen. Samtidigt som vi uppmärksammar dessa bidrag vill jag uppmana alla regeringar och det civila samhället att leva upp till de löften de gett om att främja ursprungsfolkens ställning.  

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare