Fler mobiltelefoner än toaletter i världen

21.3.2013 / New York – Inför världsvattendagen har FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson uppmanat till en förnyad ansträngning för att uppnå målet för sanitet då vi närmar oss deadline för millenniemålen år 2015.

Av världens sju miljarder människor, har 6 miljarder mobiltelefoner. Emellertid är det endast 4,5 miljarder som har tillgång till adekvata toaletter eller latriner – vilket betyder att 2,5 miljarder människor, för det mesta på landsbygden, saknar ordentliga sanitetsmöjligheter. Otroligt nog är 1,1 miljarder människor fortfarande tvungna att uträtta sina behov utomhus. Att dessa människor får tillgång till latriner och toaletter ses om avgörande i kampen mot fattigdom och sjukdomar.

”Jag är fast besluten att sporra till åtgärder som leder till resultat”, sade Eliasson. ”Jag uppmanar alla aktörer – regeringar, det civila samhället, företag och internationella organisationer – att förbinda sig till mätbara åtgärder och till att mobilisera de resurser som krävs för att inom en mycket snar framtid öka människors tillgång till grundläggande sanitetsmöjligheter.”

Fokus för aktionen kommer att vara ett flertal aspekter: förbättrad hygien, förändrade sociala normer, bättre hantering av mänskligt avfall och avfallsvatten, och elimineringen –innan 2025- av att uträtta behov i det öppna. De länder med lägst sanitet är även desamma länderna som lider av de högst barndödlighet, höga nivåer av undernäring och fattigdom samt stora inkomstklyftor. Effekten på jämlikhet är märkbar, eftersom kvinnors och flickors risk att råka ut för sexuellt ofredande ökar avsevärt då de uträttar sina behov utomhus, och bristen på trygga, fungerande toaletter i skolor är ett stort hinder för flickors utbildning.

Att inte åtgärda problemet betyder stora ekonomiska förluster. Varje dollar som spenderas på sanitet återgäldar över fem dollar genom förbättrad hälsa och produktivitet. Bristfällig sanitet, å andra sidan, kostar länder mellan 0,5 och 7,2 procent av deras BNP.

”Låt oss erkänna fakta – detta är ett problem människor föredrar att inte tala om. Men det går till roten av så många fundamentalt viktiga aspekter i människors liv – hälsa, renare miljö och grundläggande värdighet för miljarder människor. Med endast lite på tusen dagar tills millenniemålens deadline har vi nu en unik möjlighet att åstadkomma en verklig förändring.”