Kris i stället för tårta på Sydsudans treårsdag

UN Photo/Staton Winter

UN Photo/Staton Winter

9.7.2014 – Sydsudans treårsdag firas under sorgliga tecken. FN varnar för en svältkatastrof under sommaren och tusentals hotas av sjukdomar och de pågående striderna. FN:s generalsekreteraren Ban Ki-moon har uppmanat de stridande parterna att leva upp till folkets förväntningar och omedelbart sätta stopp för stridigheterna.

På grund av de pågående konflikterna i landet har många tvingats lämna sina hem och har därför inte kunnat plantera och odla. Matbristen är redan ett faktum på många håll i Sydsudan och kommer att bli allt mer akut under juli och augusti.

Generalsekreteraren påminner landets ledare om att krisen orsakas av människor,  inte naturkrafter omöjliga att rå på. 

En ny rapport från Läkare utan gränser belyser hur sjukvården har blivit en måltavla för våldet i landet. Många dör i sjukdomar, men många dör också i blodiga attacker som riktas mot sjukhusen. Situationen är både alarmerande och kaotisk.

Det blir ett allt större problem att människor hindras från att söka vård, eftersom befolkningen blir allt sjukare. Mitt under regnsäsongen bor många flyktingar under usla förhållanden i bushen eller i de överfulla flyktinglägren. Luftvägsinfektioner och malaria sprider sig snabbt. De medicinska behoven i landet är så stora att Läkare utan gränser har utökat sina insatser från tolv projekt förra året till nu 22 projekt.

 Det är inte enbart det ökade våldet som lett till en allt svårare situation i landet. Avsaknaden av humanitära hjälpinsatser är också påtaglig. Politisk vilja att ingripa i en kris är avgörande och det är av största vikt att det internationella samfundet, givare, och biståndsorganisationer agerar.

235 000 barn under fem kommer att behöva behandlas för fel – och undernäring inom detta år. Många familjer drivs från sina hem och tvingas gå i dagar utan något att äta förrän de kommer fram till större städer som huvudstaden Bentiu i hopp om hjälp. Många barn är så illa däran då de kommer fram att inget kan göras för att rädda deras liv”, säger Jonathan Veitch, UNICEF:s representant i Sydsydan.

Om inte världen agerar snabbt, kommer tusentals människor inte att se Sydsudans fyraårsdag.

UNRIC:s faktablad om Sydsudan: http://unric.org/en/unric-library/26835
FN:s mission i Sydsudan (UNMISS)