Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för demokratii

15 september 2008

Det betyder mycket för mig att tillsammans med er uppmärksamma den första internationella dagen för demokrati. Dagen utlystes av generalförsamlingen för att fira minnet av att den allmänna förklaringen om demokrati antogs av den Interparlamentariska unionen år 1997.

Den Interparlamentariska unionen gav ut förklaringen för elva år sedan som stöd för regeringar och riksdagar runt om i världen. Det var en milstolpe i arbetet för att främja demokrati. Precis som den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna hade gjort över 50 år tidigare, fyllde deklarationen ett hål i vår tids normativa arkitektur. Idag är vi välinformerade och kan ta stöd i den allmänna förklaringen om demokrati i ärenden som de grundläggande principerna för demokrati, hur en demokratisk regering fungerar och vilka internationella dimensioner demokrati har.

Det är av stor betydelse att dagen initierades av länder som själva varje dag arbetar hårt för att nära och ena sina unga demokratier. Att den internationella konferensen for nya och upprättade demokratier, genom sin ordförande i Qatar, lade farm förslaget om en internationell dag för demokrati, sände ett viktigt budskap till världen. 

Som generalsekreterare är jag fast besluten att se till att FN arbetar globalt för att hjälpa människor och stater att skapa och stärka de demokratiska systemen. Av erfarenhet har vi gång på gång lärt oss, att demokrati är en förutsättning för att vi skall nå våra grundläggande mål: fred, mänskliga rättigheter och utveckling. Demokratier öppnar inte krig mot varandra. De mänskliga rättigheterna och lagar skyddas bäst i demokratiska samhällen och det är mycket mer sannolikt att det sker en utveckling om människor får ta del i beslutsfattandet och har en möjlighet att dela framgångarna.

Demokrati är ett resultat av ett starkt, aktivt och högröstat civilt samhälle. Ett sådant samhälle fostrar ett ansvarstagande medborgarskap och gör det möjligt för en demokratisk regering att fungera.

Med andra ord, demokratisering är inte en åskådarsport och det liknar mer ett maratonlopp än en sprint. Det är en lång kamp som enskilda individer, samhällen och hela stater måste föra. Låt oss se till att vi alla spelar vår roll.

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare