Ingen ska lämnas på efterkälken i kampen mot fattigdom

Photo: Flickr / Peter Werkman / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr / Peter Werkman / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

17.10.2014 – Fattigdomen i världen har sjunkit stadigt under de två sista årtionden, och 700 miljoner människor har lyfts ur den extrema fattigdomen mellan 1990 och 2010. De goda nyheterna är att världen således nått delmålet för att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom.

Men de dåliga nyheterna är att mer än 1,2 miljarder människor fortfarande förblir extremt fattiga och lever på mindre än 1,25 dollar om dagen – trots alla framsteg. Den internationella dagen för utrotning av fattigdom belyser det faktum att många av dem som undkommit den extrema fattigdomen fortfarande förblir fattiga då fattigdom mäts med icke-inkomstrelaterade faktorer. Framstegen är även ojämna: den ekonomiska tillväxtens frukter har inte fördelats jämnt bland alla samhällets medlemmar.

Fattigdom relaterad till inkomst är alltså endast en variant av fattigdom. Faktorer som könsjämlikhet, välbefinnande och social tillhörighet är även de faktorer som idag används för att mäta fattigdomens olika dimensioner. Att endast säkra en inkomst, och förbättra den materiella levnadsstandarden, är helt enkelt inte nog för att en människas genomgripande livskvalitet ska förbättras.

Kampen mot fattigdomen fortsätter därför, och förblir en prioritet då den kommande utvecklingsagendan utformas för 2015 och vidare. I sitt meddelande inför den internationella dagen betonar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vikten av fattigdomsbekämpningen, som inte påverkar endast utvecklingsländerna. Idag uppskattas det att  24 % av EU:s medborgarne riskerar fattigdom eller social uteslutning. Statistiken innefattar 28 % av alla barn inom EU, 19,3 % av 65-åringar och äldre – och 9,9 % av EU-befolkningen lider svåra materiella brister. 

Temat för den internationella dagen är därför globalt: ”Lämna ingen på efterkälken: tänk, beslut och agera tillsammans mot extrem fattigdom”, vare sig vi möter den i Asien, Europa, Afrika eller Amerika.

”Medlemsstater och alla dess partners måste agera bestämt och tillsammans för att utrota fattigdomen och bygga en hållbar, fredlig och jämlik framtid för alla”, säger Ban. ”Vårt mål måste vara välstånd för alla, inte bara få lyckligt förunnade.”

Även du kan ta ställning – delta i diskussionen med #EndPoverty! http://thndr.it/1sxLiS0

UNRIC:s relaterade länkar:

Faktablad om fattigdom
Artikel: Millenniemålsrapporten: Världen har det bättre
Artikel: Hunger: Den enda acceptabla siffran är noll
Världsbanken: Global Monitoring Report 2014