Generalsekreterarens budskap på den Internationella dagen för tolerans

16 november 2008

Ömsesidig förståelse och respekt bygger på tolerans. Det är ett sätt att leva som ger utrymme för alla världens kulturer att leva och må bra. Tolerans är också en hörnsten i vårt arbete att skapa global harmoni. I UNESCO:s deklaration om tolerans från år 1995 konstateras, att tolerans ”möjliggör fred och bidrar till ersätta en kultur av krig med en kultur av fred”.

Att förespråka tolerans är särskilt viktigt i en tid av globalisering och mobilitet, en tid då vi är beroende av varandra. Men samtidigt som mångfald är en rikedom kan det även orsaka spänningar. Tolerans kan hindra att konflikter uppstår. Tolerans kan förhindra att det uppkommer teorier om vissa rasers eller kulturers övermakt och kan hjälpa samhällen överkomma fördomar och negativa stereotyper.

Men tolerans bör inte förväxlas med undfallanden eller högmod. Verklig tolerans handlar om öppenhet, nyfikenhet och kommunikation. Den går hand i hand med kunskap och förståelse. Undervisning är nyckeln till tolerans, genom att lyfta fram människors likheter och främja respekt för olikheter kan vi bekämpa fördomsfullhet.

Tolerans bör heller inte förväxlas med likgiltighet. Att man är tolerant betyder inte att man är passiv då man stöter på rasism, främlingsfientlighet eller märker att människor utesluts. Eller att man är tyst då minoriteter, flyktingar eller andra utsatta grupper behandlas fel. Tolerans är en uppmaning till oss alla att stå upp och försvara dem vars grundläggande fri- och rättigheter kränks.

I år uppmärksammar vi 60-års jubileet för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. På denna internationella dag för tolerans uppmanar jag alla att arbeta för tolerans. Låt oss arbeta ännu hårdare för att nå en global kultur av harmoni och fred.

Av Ban Ki-moon