Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för världens ursprungsfolk

9 augusti 2008 

År 1994 utsåg FN:s Generalförsamling den 9:e augusti till den Internationella dagen för världens ursprungsfolk. Flera olika orsaker låg bakom detta beslut, men det mest grundläggande motivet var att Generalförsamlingen insåg vikten av att FN klart och bestämt ställer sig bakom arbetet att främja och skydda ursprungsfolkens rättigheter. Detta för att få slut på folkens marginalisering, extrema fattigdom, tvångsinlösningen av deras landområden och andra allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter som folken råkat ut för och fortfarande står inför. Ursprungsfolkens lidande har de facto utgjort de mörkaste perioderna i mänsklighetens historia.

Att utse dagen var ett betydande steg, men beslutet kom att följas av en mycket viktigare milstolpe, nämligen antagandet av deklarationen om urfolkens rättigheter i Generalförsamlingen förra hösten. Deklarationen är ett klarsynt steg framåt i arbetet att främja urfolkens mänskliga rättigheter. Den skapar ett regelverk som stater kan använda för att skapa eller återskapa en relation med urfolken. Deklarationen är ett resultat av nästan två årtionden av förhandlingar och den är ett utmärkt tillfälle för stater och urfolk att stärka sitt förhållande, främja försoning och att se till att historien inte upprepar sig. Jag uppmanar medlemsländerna och urfolken att enas i ömsesidig respekt, att utnyttja deklarationen som ett levande dokument så att den har en verklig och positiv effekt i hela världen.

I år firas det internationella språkåret och denna internationella dag för värdens ursprungsfolk är även att tillfälle att erkänna den tysta kris som många språk i världen står iför, och de allra flesta av dessa hotade språk är urfolksspråk. Om dessa språk försvinner innebär det inte bara att världens kulturella mångsidighet försvagas utan även att vår kollektiva kunskap utmattas. Jag uppmanar alla stater, urfolk, relevanta aktörer och hela FN-systemet att omedelbart vidta åtgärder för att skydda och främja utrotningshotade språk och för att se till att detta delade arv kan föras vidare till kommande generationer.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon