Barnen som inte existerar

Foto: UNICEF / Mark Garten

Foto: UNICEF / Mark Garten

11.12.2013 – Cirka 230 miljoner barn runt om i världen registreras aldrig, varken vid födseln eller senare, enligt en ny rapport av UNICEF. Detta innebär att de heller inte får något födelsebevis. Detta är ett brott mot deras rätt enligt barnkonventionen att registreras vid födseln och även rätt till ett namn och en nationalitet.

De oregistrerade barnen existerar inte för landets myndigheter. De räknas inte med i planeringen av vårdcentraler, skolor och infrastruktur. Deras föräldrar kan ofta inte utnyttja sjukvård, få en skolplats eller olika typer av bidrag för barnet och familjen.

Barnet kan heller inte bevisa sin ålder, vilket gör att de till exempel kan bli bortgifta, involverade i barnarbete eller bli inkallad till värnplikt i för ung ålder. Senare i livet kan de bli nekade arbete, sociala bidrag, rätt att ärva egendom och rösta.

Långt avstånd till närmaste ställe där man kan registrera sitt barn, höga avgifter och blanketter på ett språk man inte förstår är några av anledningarna till varför barn inte registreras. Ibland står lagliga hinder i vägen, som till exempel att pappan måste skriva under vid registreringen. Många föräldrar saknar också kunskap om varför det är viktigt och hur man ska gå tillväga. Störst är risk att aldrig registreras löper barn som föds på landsbygden, barn som tillhör diskriminerade grupper, barn i familjer som lever i fattigdom och barn till mödrar med låg utbildning.

På global nivå registrerades endast omkring 60 % av alla nyfödda år 2012. Antalet varierar starkt mellan regioner – lägsta registreringssiffran finner man i Asien och Afrika söder om Sahara.