Hälsosamma människor kräver ett sunt livsmedelssystem

WFD baby

WFD baby

16 oktober 2013- Föreställ dig en värld där du måste lägga dig hungrig varje kväll. Den världen är verklighet för många människor. Idag är närmare 870 miljoner människor kroniskt undernärda. Många barn lider av fattigdom och hunger. Ett av fyra barn under fem är förkrympt, det vill säga 165 miljoner barn kommer aldrig att uppnå dess fulla fysiska eller kognitiva potential på grund av undernäring.

Att tackla problemet med undernäring kräver integrerade och kompletterade åtgärder i jordbruks- och livsmedelssystemet, i resurshantering, allmän hälsa, utbildning samt på den politiska arenan.

Varje aspekt i livsmedelssystemet påverkar tillgång till och tillgänglighet av varierande, näringsrik mat och påverkar därmed konsumentens förmåga att välja hälsosamma dieter. Ytterligare är politiska beslut och intervention i livsmedelssystemet sällan gjorda på grund av god näring som slutmål.

Överallt i världen är dietläkarnas första rekommendation den samma: ät mångsidig mat. Detta simpla budskap är grundprincipen för en god och mångsidig näring. Samtidigt som miljoner människor lider av hunger är 1,4 miljarder människor i världen överviktiga och i risk för hjärtsjukdomar, diabetes och andra hälsoproblem. Även i områden där undernäring är ett problem och där det finns brister i mikronäring är det viktigt att ta till åtgärder för att hindra övervikt och fetma i det långa loppet. Beteendeförändring då det kommer till livsmedel kan även minska på avfall och bidra till hållbar resursanvändning.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppmärksammar Världslivsmedelsdagen varje år den 16 oktober. Dagen uppmanar människor att ge uppmärksamhet till jordbruksproduktion och att stödja jordbruket. Samarbete mellan utvecklingsländer uppmuntras och människor sporras delta i beslutstagningsprocesser som påverkar deras liv. Dagen finns även till för att väcka uppmärksamhet kring problemet med hunger i världen och uppmuntrar teknologiska överföringar och solidaritet mellan alla länder.

Temat för Världslivsmedelsdagen i år är ”Hållbara system för livsmedelssäkerhet och näring”. FAO sprider tre budskap dagen till ära: 1. God näring beror på hälsosamma dieter, 2. Hälsosamma dieter kräver sunda livsmedelssystem, 3. Sunda livsmedelssystem kräver lämpliga politiska strategier.

Hur ser hållbara livsmedelssystem ut? Är det möjligt att uppnå detta? Hur måste vi förändras för att uppnå hållbarhet? Världslivsmedelsdagen 2013 är en möjlighet att utforska dessa, och andra frågor, kring mat och forma den framtid vi vill ha.