Palestinska kvinnors rättigheter kränks i Gaza, säger FN-experter

FN-experter har uttryckt oro över trovärdiga anklagelser om grova kränkningar av mänskliga rättigheter som palestinska kvinnor och flickor fortsätter att utsättas för i Gazaremsan och på Västbanken.

Enligt uppgifter har palestinska kvinnor och flickor blivit godtyckligt avrättade i Gaza, ofta tillsammans med familjemedlemmar, inklusive deras barn. ”Vi är chockade över rapporter om avsiktligt mål och utomrättsligt dödande av palestinska kvinnor och barn på platser där de sökt skydd, eller när de befinner sig på flykt. Några av dem höll enligt uppgift vita tygstycken när de dödades av den israeliska armén eller anslutna styrkor”, sa experterna.

En grupp kvinnor som går i en raserad stadsbild
Palestinska kvinnor med sina barn flyr från sina hem efter israeliska flyganfall. Foto: WHO

Experterna uttryckte allvarlig oro över det godtyckliga frihetsberövandet av hundratals palestinska kvinnor och flickor, inklusive människorättsförsvarare, journalister och humanitära biståndsarbetare, i Gaza och på Västbanken sedan den 7 oktober. Många har enligt uppgift blivit utsatta för omänsklig och förnedrande behandling, nekats menstruationsskydd, mat och medicin och blivit svårt misshandlade. Vid minst ett tillfälle ska palestinska kvinnor som hållits fängslade i Gaza ha placerats i en bur i regn och kyla, utan mat.

Barn som sitter på stolar och två barn leker i bakgrunden
Barn leker på en av skolorna som förvandlats till skyddsrum i staden Khan Younis i södra Gaza. Foto: UNICEF/Abed Zaqout

Begär en oberoende utredning

”Vi är särskilt bekymrade över rapporter om att palestinska kvinnor och flickor i fängelse också har utsatts för flera former av sexuella övergrepp, som att bli avklädda och genomsökta av manliga israeliska arméofficerare. Minst två kvinnliga palestinska fångar ska ha blivit våldtagna medan andra ska ha hotats med våldtäkt och sexuellt våld”, säger experterna.

De noterade också att bilder på kvinnliga fångar under förnedrande omständigheter enligt uppgift tagits av den israeliska armén och laddats upp på nätet. Experterna uttryckte oro över att ett okänt antal palestinska kvinnor och barn, inklusive flickor, enligt uppgift har försvunnit efter kontakt med den israeliska armén i Gaza. De efterlyste en oberoende, opartisk, snabb, grundlig och effektiv utredning av anklagelserna och att Israel skulle samarbeta kring dylika utredningar.

Två barn på en gata i en raserad stad
Internt fördrivna personer som vistas i UNRWA:s läger i södra Gaza. Foto: WHO

”Tillsammans kan dessa påstådda handlingar utgöra allvarliga kränkningar av internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt, och utgöra allvarliga brott enligt internationell straffrätt som skulle kunna åtalas enligt Romstadgan”, sa experterna.

Experterna är: Reem Alsalem, specialrapportör om våld mot kvinnor och flickor, dess orsaker och konsekvenser; Francesca Albanese, specialrapportör för situationen för mänskliga rättigheter i de palestinska områden som ockuperats sedan 1967; Dorothy Estrada Tanck (ordförande), Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu och Laura Nyirinkindi, Arbetsgruppen för diskriminering av kvinnor och flickor. Experterna är en del av det som kallas de särskilda förfarandena för rådet för mänskliga rättigheter.

FN:s särskilda rapportörer har som uppgift att bevaka, granska, vara rådgivande och rapportera om tematiska frågor eller om människorättssituationen i specifika länder. De arbetar på frivillig basis; de är inte FN-anställda och får ingen lön för sitt arbete. De är oberoende av någon regering eller organisation och tjänar i sin individuella egenskap.

Läs mer om situationen i Gaza och bakgrunden till den här, här, här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19