Generalsekreterarens budskap på internationella fredsdagen 21 september

alt

altVarje år på den internationella fredsdagen förbinder sig människor runt om i världen att arbeta för ickevåld och harmoni mellan människor och nationer.
Vår mission och vårt dagliga uppdrag är fred.
Årets tema är mycket aktuellt – fred och demokrati.

Demokrati är ett av FN:s grundvärderingar. Det är avgörande för mänskliga rättigheter.
Det ger de utsatta hopp och det ger folket makt.

Men demokrati händer inte av sig självt, det måste ges näring och det måste försvaras.

Världen behöver människor som står upp för social rättvisa och för pressfrihet.
För en ren miljö och för kvinnors egenmakt. För rättsstatsprincipen och för att vi alla skall kunna påverka vår egen framtid.

I år har unga människor stått på barrikaderna för att försvara friheten.

Jag hedrar aktivisternas och alla andras mod och beslutsamhet att skapa en bättre framtid.

FN kommer att arbeta tillsammans med all andra för att förverkliga vår delade ambition om värdighet, säkerhet och möjligheter för alla.

För alla er som söker fred, detta är er dag och vi delar den med er.

Av FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon