Brottsbekämpning


Ekonomiska experter världen över är överens om att korruption, allt från mutor, utpressning till svågerpolitik,  kan ha förödande konsekvenser för svaga ekonomier. Korruptionspraxis dränerar regeringars skattkammare, far hårt fram med icke statskontrollerad handel och skrämmer iväg investerare. Världsbanken uppskattar att korruption kan reducera ett lands tillväxt med 0,5 till 1,0 procentenheter per år. Undersökningar som Internationella valutafonden (IMF) har gjort visar att det görs nästan 5 procent färre investeringar i korrumperade länder än i länder med lite eller ingen korruption alls.

Den klassiska definintion för korruption är ett ”utnyttjande av sin offentliga ställning för egen otillbörlig vinning”. Denna definition stöds av såväl Världsbanken som Transparency International. FN:s globala program mot korruption (GPAC) har valt en något vidare definition och menar att korruption innefattar alla former av ”missbruk av makt för egen vinning”.

FN-aktörer inom brottsbekämpning

Mutor och korruption

Människohandel

Vapenhandel

Terrorism