Generalsekreterarens budskap på internationella fredsdagen

21 september 2010

Idag uppmärksammar vi den internationella fredsdagen – en dag för vapenvila och icke-våld. Fred är värdefull sak som måste vårdas, upprätthållas och försvaras.

Därför kommer jag att ringa i fredsklockan vid Förenta Nationernas högkvarter denna fredsdag. Och därför arbetar jag för fred – varje dag. Jag medlar mellan motståndare. Jag varnar för hot – uppenbara hot och sådana som går att ana. Jag främjar tolerans, rättvisa och mänskliga rättigheter och uppmanar till harmoni mellan länder och folk.

I år är den internationella fredsdagen tillägnad unga människor och denna månad inleder vi också det internationella ungdomsåret. Årets tema, dialog och ömsesidig förståelse, fångar kärnan i fredsbudskapet.

Unga människor känner sig hemma i en förenad värld av mångfald. Men unga är även känsliga för extremistiska krafter. Därför uppmanar jag världens regeringar och våra samarbetspartners att göra mer för de unga. Låt oss ge dem en värld av fred och tolerans.

Och jag uppmanar alla unga människor att ena sig med oss. Hjälp oss arbeta för fred. Ni är otåliga. Ni ser vad vi äldre generationer tillåter bestå år efter år: fattigdom, hunger, orättvisor, straffrihet och miljöförstörelse.

Nu när det återstår fem år till dess att millenniemålen ska vara uppnådda, ber jag alla, unga och gamla, att hjälpa oss hitta en global lösning till dessa problem. Dela med er av era idéer och planer, agera med kreativitet och passion. Hjälp oss kämpa för fred och välgång för alla.

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare