OHCHR rapport: Skydda kvinnor och barn mot sexuellt våld

Kvinnor och barn i Sudan måste skydds mot sexuellt och könsrelaterat våld, säger FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, i en nyligen utgiven rapport.

I rapporten kräver Kontoret för FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) att regeringen i Sudan ingriper och skyddar kvinnor och flickor mot de pågående våldtäkterna, kidnappningarna och det sexuella våldet.

Rapporten bygger på intervjuer med kvinnor som kidnappats och tvingats leva som sexslavar eller som bevittnat hur andra utsatts för kränkningar av den Sudanesiska militären i Deribat regionen. Den har sammanställts i samarbete med FN: s fredsbevarande mission i Sudan (UNMIS) och betonar den Sudanesiska regeringens ansvar för militärens, och andra informella militära styrkors, handlande.

OHCHR uppmanar regeringen och rebellgrupperna att omedelbart upphöra med sina attacker mot civilbefolkningen och rekommenderar att ett självständigt organ upprättas för att undersöka de våldshandlingar och kidnappningar som ägt rum i regionen.

Hela rapporten