Stockholm +40 förbereder Rio +20

Den 23.-25 april 2012 är Stockholm värd för den internationella konferensen ”Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development”.  Konferensen hålls till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972, och kommer även att förbereda FN:s stora miljökonferens Rio +20 i Juni.

Syftet med Stockholm+40 är att samla aktörer från det internationella samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. Näringslivet, civilsamhället, forskare, beslutsfattare och ungdomar kommer att diskutera hållbara lösningar inom teknik, produktion och livsstil. Utifrån sina olika utgångspunkter kommer de tillsammans att försöka skapa en helhetssyn på vad vi kan göra för att uppnå en hållbar utveckling.

Stockholm+40 kommer att utgå ifrån tre huvudteman:

    Hållbara innovationer
    Hållbar produktion
    Hållbar livsstil

FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio

Under Stockholm+40 kommer svenska och internationella deltagare att debattera och belysa frågor gällande hållbar utveckling utifrån sina respektive perspektiv och erfarenheter. Resultaten och dialogen från Stockholm+40 kommer att utgöra en viktig inkörsport till Rio+20, FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni.