Tre nordiska institut ska granska UNRWA

FN:s generalsekreterare António Guterres har tillsatt en oberoende granskningsgrupp för att bedöma om FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) gör allt som står i dess makt för att säkerställa neutralitet och för att svara på de allvarliga anklagelser som förekommit.

Granskningen kommer att ledas av Catherine Colonna, Frankrikes tidigare utrikesminister, som kommer att arbeta med tre forskningsorganisationer: Raoul Wallenberg-institutet i Sverige, Chr. Michelsen Institutet i Norge samt The Danish Institute for Human Rights.

Granskningsgruppen kommer att påbörja sitt arbete den 14 februari 2024 och förväntas lämna en delrapport till generalsekreteraren i slutet av mars 2024 samt en slutrapport som förväntas vara klar i slutet av april 2024. Slutrapporten kommer att offentliggöras.

En man som talar med en grupp människor
Philippe Lazzarini, chef för UNRWA. Foto: UNRWA

Denna granskning är ett svar på en begäran från UNRWA:s generalkommissionär Philippe Lazzarini tidigare i år.

Generalsekreteraren noterar att de anklagelser som förekommit kommer vid en tidpunkt då UNRWA, den största FN-organisationen i regionen, arbetar under extremt utmanande förhållanden för att leverera livsavgörande hjälp till de 2 miljoner människor på Gazaremsan som är beroende av biståndet för sin överlevnad mitt i en av de största och mest komplexa humanitära kriserna i världen.

Den oberoende externa granskningen kommer att äga rum parallellt med en utredning som pågår för närvarande under ledning av FN:s kontor för interna tillsynstjänster (OIOS) angående anklagelser om att 12 personer i UNRWAs personalstyrka deltagit i attacker den 7 oktober. Samarbete med de israeliska myndigheterna, som framförde dessa anklagelser, kommer att vara avgörande för att undersökningen ska lyckas.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19