Krossa myterna kring schizofreni

Photo: Flickr / JustCallMe_♥Bethy♥_ / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Photo: Flickr / JustCallMe_♥Bethy♥_ / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

10.10.2014 – Föreställ dig din kropp full med knappar, och att vissa av dessa knappar resulterar i schizofreni om de trycks på i rätt ordning.

Det är ett förenklat sätt att beskriva schizofrenins orsaker, en sjukdom som förblir missförstådd och stigmatiserad – men som drabbar över 21 miljoner människor runtom i världen. Ingen har hittills kunnat peka på en enda utlösande faktor, och sjukdomen lämnar fortfarande många frågor olösta.

Tror du, till exempel, att schizofreni innebär en delad personlighet? Om svaret är ja, är du definitivt inte ensam om att tro så – men där tar du fel. Detta är en av orsakerna att den internationella dagen för mental hälsa, som observeras den 10:e oktober varje år, strävar till att knäcka myter och ersätta dem med kalla fakta.

Schizofreni innebär inte en delad personlighet – det är istället uppfattningen av omvärlden som splittras. Schizofreni är en psykisk sjukdom som påverkar hur en människa beter sig, agerar, och ser på sin omgivning. Felinformation och brist på kännedom om sjukdomen leder tyvärr alltför ofta till att många drabbade inte hittar den hjälp de skulle behöva.

Idag börjar forskare lyckligt nog att göra framsteg gällande såväl orsakerna till sjukdomen som behandling och botemedel. Experter tror att många faktorer samverkar, varför sjukdomens orsaker kan jämföras med en serie ”knappar” och ett komplext kodsystem.

Förr i tiden var det svårt att hitta fysiskt bevis för skador på neuroner hos människor med schizofreni, och orsakerna avskrevs ofta som relaterade till patientens omgivning och psykologi. Problemet ansågs ligga i en människas psykiska läggning snarare än i hans eller hennes hjärna. Och än idag stämplas lätt personer drabbade av schizofreni som besatta av onda andar. 90 % av människor med obehandlad schizofreni lever i utvecklingsländer.

”Människor med svåra psykiska sjukdomar som schizofreni dör i snitt mellan 10-25 år tidigare än sina medmänniskor”, påpekar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen. ”Vi kan förändra detta. Schizofreni kan behandlas. Sjukdomen behöver inte betyda en livstidsdom av isolering och försämrad fysisk hälsa. Rätt vård, uppföljning och socialt stöd gör en enorm skillnad. Våra samhällen bör erkänna att människor med schizofreni och andra svåra psykiska sjukdomar har likvärdiga rättigheter och är värda vårt stöd och vår hjälp.”

Relaterade länkar:

WHO: Att leva med schizofreni