Generalsekreterarens budskap på internationella ungdomsdagen 12 augusti

12 augusti 2009

Temat för årets internationella ungdomsdag är ”hållbarhet: vår utmaning – vår framtid” och det är ett globalt upprop för att engagera alla unga kvinnor och män.

Vi står inför många kriser som alla påverkar och påverkas av varandra. De har långtgående följder som drabbar de unga oproportionerligt.

År 2007 utgjorde de unga 25 procent av den arbetsföra befolkningen på jorden samtidigt som de utgjorde 40 procent av de arbetslösa. Den globala ekonomiska krisen innebär att antalet arbetslösa ungdomar, på kort sikt, kommer att fortsätta öka. Men arbetslöshetssiffrorna berättar bara en del av sanningen, speciellt gällande de många unga som bor i utvecklingsländer. För dem är informellt, osäkert och lågavlönat arbete normen, inte undantaget.

Klimatförändringarna fortsätter utmana ekonomier och hota med stora omvälvningar. De lägger en stor och orättvis ekologisk börda på de ungas axlar, en börda som kan bli förkrossande. Samtidigt är jag uppmuntrad av att unga tar del i debatten om hur vi kan mildra följderna av, samt anpassa oss till, klimatförändringarna. De ungas åsikter och förslag bidrar till att skapa den anda som behövs för att vi skall nå ett nytt klimatavtal i Köpenhamn i december.

De unga har visat sig vara en central samarbetspartner i arbetet för en hållbar utveckling. De har engagerat sig i internationella samarbetsfora, som till exempel kommissionen för hållbar utveckling, och har bidragit till regeringars och kommuners strategier för att till exempel minska fattigdom och utveckla företagande.

Unga människor lever ofta som de lär. De lever miljövänligt och hälsosamt, de främjar innovativa, tekniska, lösningar som mobil teknologi och interaktiva sociala nätverk. De unga förtjänar vårt stöd, de måste ha tillgång till utbildning, hälsovård, arbete, ekonomiska tjänster och måste kunna delta i det offentliga livet. Låt oss på denna internationella ungdomsdag åter ge ett löfte om att stöda unga människor i deras utveckling. Hållbarhet är den mest löftesrika vägen framåt och de unga kan leda oss på den vägen.

Ban Ki-moon, FN.s generalsekreterare