Remitteringar från Europa en livlina för miljoner

Main pic Hawala Market Flickr Institute for Money 2.0 Generic CC BY SA 2.0

Main pic Hawala Market Flickr Institute for Money 2.0 Generic CC BY SA 2.0

15.6.2015 – Förra året skickade migranter i Europa över 109 miljarder dollar hem till de sina i form av remitteringar. Dessa pengaförsändelser är en livlina för mer än 150 miljoner människor runtom i världen, enligt en ny rapport av FN:s internationella fond för jordbruksutveckling, IFAD.

Men en alarmerande stor del av dessa remitteringar försvinner i ett svart hål, nämligen överföringsbolagens plånbok.

Western Union Flickr Litherland Creative Commons”Vi måste se till att dessa surt förvärvade summor sänds hem mycket förmånligare, och se till att familjer bättre kan utnyttja pengarna för en bättre framtid – speciellt i de fattigaste jordbrukssamhällen som mest behöver det”, säger IFAds chef Kanayo F. Nwanze.

I snitt förloras 12 % av pengarna som skickas till familjemedlemmar i Afrika söder om Sahara på grund av överförinsavgifter. Den totala summan täcka kostnaderna för grundskola för 14 miljoner barn.

Även om framsteg gjorts under de senaste åren för att sänka remitteringskostnaderna, kunde ännu mer göras genom ökad konkurrens. Om remitteringsavgifterna sänktes med 5 %, skulle ytterligare 2,5 miljarder istället hamna i migranternas och deras familjers plånböcker.

Remitteringar = utvecklingsbistånd x 3

Västra Europa och Ryssland var den främsta källan för remitteringarna. En tredjedel, eller 36,5 miljarder dollar, skickades till länderna på Balkan, Baltikum och östra Europa. Återstående 2/3, till en summa på 72,9 miljarder dollar, skickades till över 50 olika utvecklingsländer utanför Europa.

Money Gram Flickr David Yu Creative CommonsRemitteringarna utgör en verklig livlina för många länder, och representerar t.ex. 22% av BNP i Moldavien och 17 % av BNP i Kosovo. Utanför Europa är det Norra Afrika och centrala Asien som är mest beroende av remitteringarna.

Samtidigt som ett aldrig tidigare skådat antal migranter och flyktingar söker sin väg till Europa på flykt från konflikter och krig, noterar IFADs rapport samtidigt att avsevärda remitteringar från Europa sänds till bräckliga stater som Irak, Somalia, Mali, Sudan, Syrien och Jemen. IFAD betonar att mer kunde göras för att utnyttja remitteringarna som en stabiliserande faktor och hjälp för återuppbyggnad.

Omkring 40 % av remitteringarna skickas till landsbygden, och därför pekar rapporten även på remitteringarnas avgörande roll för sårbara samhällen. Remitteringarna uppskattas utgöra minst tre gånger det officiella utvecklingsbiståndet som ges till utvecklingsländer.

”Remitteringarnas oerhörda potential förblir fortfarande till stor del outnyttjad”, säger Nwanze. ”Det är vår uppgift att se till att varje hårt förtjänad euro, rubel, pund, krona eller frang som skickas hem, gör en så stor nytta som möjligt.”