Sverige ordförande för FN:s fredsbyggande kommission

UN Photo: Evan Schneider

UN Photo: Evan Schneider

12.3.2015 – FN:s fredsbyggande kommission har utsett Sverige som dess nya ordförandeland. Sverige kommer att representeras av ambassadör Olof Skoog.

Den permanenta kommissionen, som bildades 2005, har en rådgivande funktion för att stödja länder med återuppbyggnad och utveckling efter konflikter. Olof Skoog har tidigare bland annat varit chef för den politiska avdelningen på UD och ordförande för EU:s säkerhetsråd, KUSP.

Skoog noterade under öppningen av kommissionens nionde session att 2015 markerar kommissionens tioårsdag, och kommer att innebära ett ”kritiskt år för FN och dess säkerhetsarkitektur”. Han betonade vikten av att ta tillfället i akt för att ”se till att FN är så väl förberett som möjligt för att möta allt mer komplexa globala säkerhetsfrågor”. Detta inkluderar enligt honom bättre stöd för länder som tar sig ur långvarig konflikt och istället strävar efter hållbar fred och utveckling.

Ordförande påpekade även att kommissionen även kommer att lägga speciell fokus på återuppbyggande av de länder som drabbats av ebolaepidemin. Han betonade vikten av att stärka samarbetet med regionala organisationer.

Ambassadör Antonio de Aguiar Patriota, kommissionens tidigare ordförande som nu rapporterade om arbetet under 2014, noterade den viktiga politiska roll kommissionen spelat för att upprätthålla omvärldens uppmärksamhet gällande den fredsbyggande aspekten som aktualiserades efter ebolautbrottet.

Han tog även upp kommissionens ansträngningar för att belysa det illegala pengaflödet ur länder som drabbats av konflikt, något som kommissionen kommer att följa upp under året.