Generalsekreterarens budskap på världsdagen för social rättvisa

20 februari 2009
   
Social rättvisa är en förutsättning för en fredlig och välmående samverkan mellan och inom länder. Genom att främja jämlikhet mellan könen eller urfolkens och migranters rättigheter upprätthåller vi social rättvisa. Genom att avlägsna de hinder som människor stöter på, på grund av kön, ålder, ras, etnicitet, religion, kultur eller handikapp, främjar vi social rättvisa.

För FN är stävan efter social rättvisa en central del av vårt uppdrag och vårt arbete för utveckling och mänsklig värdighet. Ett exempel på engagemanget för social rättvisa är den deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering som den internationella arbetsorganisationen ILO antog ifjol. Deklarationen fokuserar på att skapa rättvisa genom sysselsättning, socialskydd, social dialog och grundläggande principer och rättigheter.

Social rättvisa är tyvärr en avlägsen dröm för en skrämmande stor del av jordens människor. Extrem fattigdom, hunger, diskriminering och brist på mänskliga rättigheter är fortsättningsvis att stort problem. Den globala ekonomiska krisen hotar dessutom, att ytterligare förvärra situationen.

I år uppmärksammar vi världsdagen för social rättvisa för första gången. Dagen utlystes av generalförsamlingen år 2007 som ett tillfälle att framhålla vikten av att se social rättvisa som en etisk norm i vårt arbete.

Global stabilitet och globalt välmående är beroende av att människor åtnjuter acceptabla levnadsvillkor och jämlika möjligheter. Bristen på social rättvisa borde uppröra oss alla. Låt oss på denna första världsdag intensifiera vårt arbete för social rättvisa och för att anta strategier och lagar som skall förvekliga den.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon