A-Ö Webbindex

1 av 4 personer över hela världen anser att det är motiverat att en man slår sin fru

Partiska sociala könsnormer är ett stort hinder för att uppnå jämställdhet och de fortsätter att vara utbredda. Det har inte skett någon förbättring i nivån av fördomar mot kvinnor under det senaste decenniet, enligt en ny FN-rapport som täcker 85 % av världens befolkning. Rapporten presenterades i måndags. Nästan nio av tio män och kvinnor världen över har ”grundläggande fördomar” mot kvinnor.

Diskriminerande lagar och sociala normer hämmar fortfarande jämställdhet i många delar av världen, vilket dämpar expansionen av mänsklig utveckling. Fördomar visar sig på många sätt och kvarstår på grund av sociala och kulturella lagar som nedvärderar kvinnor och förstärker mäns makt.

Två kvinnor som skrattar
Trots betydande världomfattande rörelser för att ta itu med ojämlikhet och våld mot kvinnor, har könsfördomarna bara minskat något under det senaste decenniet. Foto: Giacomo Ferroni

Könsrelaterade fördomar är fortfarande förankrade

Alarmerande ny data från UN Development Programmes (UNDP) rapport avslöjar att jämställdhetsframstegen har gått tillbaka. Hälften av människorna i 80 länder tror fortfarande att män är bättre politiska ledare och mer än 40 procent tror att män är bättre företagsledare. En fjärdedel anser att det är motiverat att en man slår sin fru, och 45 % anser att män borde ha större rättigheter till ett jobb än kvinnor. Andelen kvinnor som stats- eller regeringschefer har legat runt 10 % sedan 1995.

Dessa fördomar visades på alla nivåer: regioner, inkomster, utvecklingsnivåer och kulturer. Enligt rapporten har en global motreaktion mot kvinnors rättigheter och de långtgående konsekvenserna av Covid-19-pandemin förvärrat problemet.

Trots betydande världomfattande rörelser för att ta itu med ojämlikhet och våld mot kvinnor, har könsfördomarna bara minskat något under det senaste decenniet. Foto: Giacomo Ferroni

Framstegen mot jämställdhet har stagnerat

Trots ökningen av feministiska grupper, jämställdhetsaktivister, kvinnoorganisationer och sociala rörelser som syftar till att upprätta jämställdhet, avslöjade de senaste avslöjandena av FN-rapporten att vi har gjort noll framsteg i världen när det gäller att utrota könsfördomar.

Siffrorna härrör sig från data som samlats in mellan 2017 och 2022 och var i stort sett oförändrade från den tidigare rapporten som publicerades 2020. Pedro Conceição, chef för UNDP:s kontor för mänsklig utveckling, säger att han hade förväntat sig vissa framsteg. ”Tyvärr har upplevelsen av rapporteringen varit chock efter chock. Första gången vi släppte den var jag chockad över omfattningen [av fördomar], och den här gången blev jag chockad över bristen på framsteg.”

Fördomar är ett hinder för kvinnors rättigheter

Sociala normer fortsätter att vara djupt förankrade och genomgripande. Rapporterna hävdar att dessa fördomar hindrar kvinnors rättigheter och jämställdhet och orsakar enorma kränkningar av mänskliga rättigheter. De inskränker kvinnors val och möjligheter, och deras möjligheter inom politik, näringsliv och arbetskraft.

Utbildning ses som nyckeln till att förbättra kvinnors ekonomiska status, men undersökningen avslöjade en bruten koppling mellan utbildningsgapet och ekonomiskt bemyndigande. Trots att kvinnor är mer utbildade och skickliga än någonsin tidigare, var det 39 % löneskillnad med män.

Två kvinnor som skrattar
Kvinnor och flickor i Haiti fortsätter att drabbas av allvarlig ojämlikhet och könsbaserat våld Foto: UN Women/Catianne Tijerina

Regeringar har en avgörande roll

Även om världen inte är på väg att uppnå jämställdhet till 2030, är ​​förändring möjlig. I 27 av de 38 undersökta länderna fanns en ökning av andelen personer som inte var fördomsfulla i någon av indikatorerna.

Rapporten understryker att regeringar spelar en avgörande roll för att förändra könssociala normer, från att anta föräldraledighetspolicyer som förändrar uppfattningar kring vårdansvar till arbetsmarknadsreformer som leder till en förändring i attityden till kvinnor på arbetsplatsen.

Kvinnor i en grupp
Kvinnor och flickor i flykting- och fördrivningsläger står inför ökade risker för könsrelaterat våld. Foto: UNICEF

Det ekonomiska värdet av obetalt arbete

Raquel Lagunes, direktör för UNDP:s genusteam, betonade vikten av att erkänna det ekonomiska värdet av obetalt vårdarbete. Eftersom ”kvinnor beräknas spendera över sex gånger så mycket tid som män på oavlönat omsorgsarbete i länder med de högsta nivåerna av könsfördomar mot kvinnor”, tycker hon att det kan vara ett mycket effektivt tillvägagångssätt för att utmana könsnormerna kring hur vården fungerar.

Kvinnor i närbild
Att tala med andra medlemmar i ett ensamstående kvinnonätverk i Indien som hjälper till att säkra änkors rätt att leva med värdighet. Foto: UN Women/Gaganjit Singh

Brådskande förändring behövs

Utan att ta itu med partiska sociala könsnormer kommer världen inte att uppnå jämställdhet mellan könen eller målen för hållbar utveckling. Enligt rapportens författare måste fokus ligga på att expandera mänsklig utveckling genom investeringar, försäkringar och innovation för att driva förändringar mot större jämställdhet.

Rapporten uppmanar till att kvinnors ekonomiska bidrag till samhället bättre erkänns, inklusive obetalt arbete, att lagar och åtgärder som säkerställer politiskt deltagande antas och att fler åtgärder för att bekämpa stereotyper ska antas. 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19