Generalsekreterarens budskap på Världstuberkulosdagen

24 mars 2008

Världstuberkulosdagen är ett tillfälle att uppmana till åtgärder för att stoppa tuberkulos, en sjukdom som fortfarande kräver hela 4000 människors liv varje dag. Den multiresistenta tuberkulosen, som är resistent mot båda de två viktigaste tuberkulosläkemedlen, samt en extremt resistent form av tuberkulos fortsätter spridas.

Om vi vill förhindra att en tuberkulosepidemi, så gott som omöjligt att bota, bryter ut måste vi ta itu med de bakomliggande problemen; dålig vård och utrustning samt bristande ordinering och användning av mediciner.

Därför är temat för årets Världstuberkulosdag ”Jag stoppar TB”. Endast genom samarbete och ett kollektivt engagemang bland miljoner individer – donatorer, forskare, läkare, vårdare, patienter och anhöriga – kan vi vinna denna kamp.

Tack vare ett omfattande samarbete minskar andelen smittade långsamt. Men befolkningen ökar i allt snabbare takt och därför blir allt fler människor smittade.

Världshälsoorgansiationen WHO gav nyligen ut en rapport som gav en dyster bild av spridningen av TB i flera länder, då sjukdomen drabbar människor som redan smittats av HIV epidemin, är resultatet ödesdigert.

Vi måste intensifiera det globala arbetet för att rädda liv. I juni kommer FN att sammankalla ett möte för världens ledare med syfte att trappa upp samarbetet för att dramatiskt minska antalet människor som dör till följd av HIV och TB. Goda exempel på hur man kan förbättra servicen och vården genom att HIV-testa TB patienter och vice versa hittar vi i flera länder i Afrika. I Rwanda, för att nämna ett, HIV-testas över tre fjärdedelar av TB patienterna, likadana program har införts i Kenya och Malawi.

Dessa imponerande framsteg har tagit tack vare individuella ansträngningar. ”Jag stoppar TB” skall inte bara vara dagens tema, utan ett löfte som vi måste hålla i kampen mot sjukdomen i år och under flera år framöver.

Ban Ki-moon
FN:s Generalsekreterare