Undgomen höjer sin röst i FN

FN:s sändebud för ungdomar, Ahmad Alhendawi. UN Photo / Eskinder Debebe

FN:s sändebud för ungdomar, Ahmad Alhendawi. UN Photo / Eskinder Debebe

3.6.2014 – Deltagare från mer än 1000 olika ungdomsföreningar samlades igår på FN:s högkvarter i New York för att göra sina röster hörda och bidra till de pågående diskussionerna om den nya globala utvecklingsagendan som kommer att efterfölja millenniemålen år 2015.

”Det handlar om er framtid – så det måste vara er agenda”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under ECOSOC:s ungdomsforum 2014 som kommer att avslutas idag.

Med 1,8 miljarder ungdomar runtom i världen, möter de alla unika utmaningar på olika fronter som utbildning, hälsovård och drägliga och anständiga arbetsmöjligheter.

”Där ute finns en värld med utmaningar, men även möjligheter. Jag uppmanar er alla att dra ert strå till stacken. Fortsätt visa ert ledarskap som globala medborgare”, sade generalsekreteraren och betonade allas möjligheter att åstadkomma förändring.

Forumets tidpunkt var ingen tillfällighet. FN och dess medlemsstater arbetar som bäst för att utforma en så kallad hållbar utvecklingsagenda för 2015 och vidare, ofta kallad post-2015 –agendan. Halva världens befolkning är under 25 år gamla, och dagens unga generation är störst i historien. Därför måste specifika mål som fokuserar på unga integreras i det framtida ramverket för utveckling.

Mer än 1,2 miljoner unga har röstat i MyWorld 2015 –enkäten, och deltagit i olika plattformer för crowdsourcing, samentreprenad, och uttryckt hopp och orosmoment inför framtiden.

Arbetsmöjligheter är det absolut viktigaste område ungdomar vill att beslutsfattare ska fokusera på. 75 miljoner ungdomar är för tillfället arbetslösa runtom i världen, och mer än 600 miljoner arbetsplatser måste genereras globalt för att absorbera de som för tillfället är arbetslösa och förse de nya arbetssökandena med jobb, enligt FN.

John Ashe. Foto UN Photo Devra BerkowitzJohn Ashe, president för generalförsamlingen, uppmanade deltagarna att engagera sig i beslutsfattningsprocesserna inför deadline för millenniemålen 2015. ”Ni måste engagera er. Om ni inte gör det, kommer den nya utvecklingsagendan att utformas utan att beakta era prioriteter, och i så fall kan ni bara skylla er själva”, sade han. ”Människor som jag vill och måste höra från er vad era prioriteter är”, sade Ashe.

Brittany Tilford, aktivist och ungdomshandledare på CIVICUS-alliansen betonade att de unga, som ofta marginaliseras och utesluts från resurser och beslutsfattningsprocesser, ”förenklas och tystas ned.”Brittany Tilford. UN Photo Devra Berkowitz

”Trots vår framträdande roll i samhället, och vårt potential, görs väldigt lite för att utnyttja ungdomens kraft”, sade Tilford, som även gav det avslutande talet under den historiska världskonferensen för hållbar utveckling, Rio+20. I gårdagens tal inför ungdomsforumet betonade hon vikten av att axla en aktiv roll i samhället. ”Definiera den framtid ni vill ha, förbind er till den, arbeta hårt och mobilisera unga runtom er”, sade hon.

”Bli arga på de nuvarande världsledarna för att de lämnat en röra efter sig som ni måste städa upp, och kräv att de skärper sig”, avslutade hon.