Mänskliga rättigheter måste inkluderas i Rio +20

Medan förhandlingarna kring Rio +20 – konferensen befinner sig i en kritisk fas, manar FN:s chef för mänskliga rättigheter Navi Pillay alla FN-medlemsstater att säkra mänskliga rättigheters integration i diskussionen och konferensens slutresultat. I ett brev som sänts ut till alla FN-medlemsstater beklagar Pillay det faktum att utkastet till Rio +20 – slutdokumentet inte tar de mänskliga rättigheterna i beaktande i tillräcklig grad.

”Under de senaste åren har människorna begett sig ut på gatorna på alla håll i världen för att kräva sina fundamentala rättigheter, och i många fall har de tagit en stor risk”, säger Pillay. ”För att Rio ska kunna ses som en framgång, måste slutresultatet försäkra klara garantier för mänskliga rättigheter”.

Pillay varnar för att ett otillräckligt samband mellan internationella standarder för mänskliga rättigheter, miljöstrategier och ekonomipolitik kan dra mattan under fötterna på alla tre. ”Strategier som endast baserar sig på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till jämlikhet och standarder för miljö eller mänskliga rättigheter, kommer att både misslyckas i sina mål och även skada planeten och människors fundamentala rättigheter”, säger Pillay.

Högkomissarien noterade att det finns ett antal exempel där projekt som strävar till hållbar utveckling i själva verket påverkar rättigheterna hos i redan sårbara samhällen på ett negativt sätt, ledande till marklöshet, hemlöshet och ekonomiskt trångmål.

”Teknokratiska processer har uteslutit kvinnor från beslutsfattandet, ekonomiska och sociala ojämlikheter har förvärrats, ursprungsbefolkningar har sett sina marker hotade, redan knappa och otillräckliga marker har övertagits för produktionen av biobränslen och massiva projekt inom infrastruktur har resulterat i tvångsförflyttningar av hela samhällen”, säger Pillay.

”För att säga det enkelt: deltagande, ansvarstagande, odiskriminerande och befullmäktigande utveckling är mer effektivt, mer rättvist och därmed mer hållbart”.

Pillay sade att Riodeklarationen från 1992 prisats för sin integrerande approach till ekonomisk och social utveckling och för sitt miljöskydd – och för att mänskliga rättigheter var ingjutna i aspekterna kring hållbar utveckling”.

Pillay manar alla medlemsländer att binda sig till koherens mellan sina förpliktelser att trygga de mänskliga rättigheterna och strävanden till att avancera en grönare ekonomi.

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré