Ett liv i konstant rädsla: Sveriges gömda barn

Foto: Flickr / Shane Doucette / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr / Shane Doucette / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

5.7.2014 – Ingen vet hur många barn och unga som lever gömda i Sverige, men det kan handla om tusentals. Barn och unga som av rädsla för att utvisas går under jorden och hamnar i ett socialt utanförskap.

De gömda barnen diskuterades under UNICEF:s avslutande seminarium i Almedalen.

Fahed Abdulkadir var 13 år när han lämnade Somalia och påbörjade en flykt undan krig och bomber, en flykt som tog många år och innebar många faror. Husni Hassan var lika gammal, även han flydde från Somalia. Han kom till Sverige efter två år på flykt.

Fahed och Husni levde båda som gömda under tonåren sedan de kommit till Sverige. Under seminariet lyfte de fram sina erfarenheter och situationen för gömda barn i Sverige.

”Jag hade två val när jag fick avslag på min ansökan om uppehållstillstånd i Sverige”, berättade Husni. ”Det ena var att utvisas till Malta där mina fingeravtryck fanns. Jag visste inte ens vad fingeravtryck var för något. På Malta skulle jag fått leva på gatan utan någonting och hade förmodligen inte överlevt. Mitt andra alternativ var att leva som gömd i Sverige. Jag valde det alternativet för att överleva. Jag fick möjlighet att gå i skolan.”

Panel under Almedalsveckan. Foto: UNICEF SverigeAsylsökande blir erbjudna en kostnadsfri hälsoundersökning vid ankomst till Sverige och papperslösa och gömda får samma erbjudande när de uppsöker vård. Personer som uppehåller sig i Sverige utan uppehållstillstånd har även rätt till akut sjuk- och tandvård, mödrahälsovård, vård vid abort och graviditet, preventivmedelsrådgivning och vård i samband med smittsam sjukdom. Innan lagändringen som trädde i kraft i juli 2013 var de som befann sig i Sverige utan tillstånd, så kallade irreguljära immigranter, själva tvungna att bekosta sina vårdkostnader. Enligt en svensk enkätundersökning gjord 2006 av Läkare utan gränser fick papperslösa patienter vanligtvis betala mellan 1400-2000 kr för ett läkarbesök och en förlossning kunde kosta omkring 21 000 kr. Nu är papperslösa och gömda, liksom asylsökande, endast skyldiga att betala patientavgift vid läkarbesök, som i regel ligger på 50 kr.

Sverige har såsom flera av EU-länderna erkänt alla individers rätt att “såväl i fysiskt som psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” liksom det står i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 12. Även i länder som Belgien, Frankrike, Italien och Spanien har man lagstiftat om detta och ger alltså irreguljära immigranter rätt till fri eller subventionerad sjukvård.

Men i praktiken är vardagen ändå en kamp. ”Av alla 300 elever i skolan var jag den enda som inte hade några rättigheter”, berättade Husni. ”Jag hade inga pengar och gick varje morgon till skolan utan att ha ätit frukost. Polisen letade efter mig i skolan och på busshållplatsen. Det värsta var att alltid vara rädd. Jag rörde mig ändå ute i samhället och satsade på min musik, för att inte bli galen. Men jag vet många som är instängda hela dagarna och inte vågar gå ut. Barnen har ofta inte ens valt sin egen situation, men lever som gömda för att föräldrarna gör det. De barnen har inga rättigheter.”

Källa: UNICEF Sverige

Läs mer om migranter i UNRIC:s nyhetsbrev här