Generalsekreterarens meddelande inför FN-dagen 2012

23.10.2012 – Vi lever i en tid av stor osäkerhet och förändring. Ojämlikhet och intolerans sprider sig. Globala och nationella institutioner sätts på prov. Då så mycket står på spel, måste de Förenta Nationerna hålla takten för hela sitt spektrum av aktiviteter – fred, utveckling, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, samt stärkandet av kvinnors och ungdomars egenmakt.

Det har skett märkbara framsteg på många fronter. Den extrema fattigdomen har halverats sedan år 2000. Demokratin är på frammarsch i många länder. Der finns uppmuntrande tecken på ekonomisk tillväxt i en stor del av utvecklingsländerna.

Ögonblicket är inne för att höja ribban för våra gemensamma ambitioner. År 2015, året då vi bör ha uppnått de utsatta millenniemålen, närmar sig. Vi måste intensifiera våra ansträngningar för att nå dessa mål. Vi måste förbereda en djärv och praktisk utvecklingsplan för post-2015. Och vi bör fortsättningsvis kämpa emot intolerans, rädda människor som befinner sig i konflikter och etablera varaktig fred.  

FN är inte bara en mötesplats för diplomater. FN är en fredsbevarare som avväpnar krigare, en hälsovårdare som utdelar mediciner, ett biståndsteam som hjälper flyktingar och en människorättsexpert som bidrar till att leverera rättvisa.

Under vårt globala uppdrag förlitar vi oss på otaliga vänner och stöttare. Icke-statliga organisationer, forskare, filantroper, religiösa ledare, företagschefer och medborgare är alla nödvändiga för att vi skall lyckas. Ingen ensam ledare, land, eller institution kan göra allt. Men var och en av oss kan, på sitt eget sätt, göra någonting.

Inför årets FN-dag den 24.10, låt oss bekräfta vårt individuella och kollektiva engagemang för att leva upp till FN-stadgarnas ideal och tillsammans arbeta för en bättra värld för alla.