Fördomar följer fortfarande transpersoner

Photo / Flickr: Schuminweb 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo / Flickr: Schuminweb 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

10.1.2014 – Mellan den 1:a januari 2008 och 31:a oktober 2013 dödades 1374 transpersoner i 60 länder. Detta påvisar en fortsättningsvis hög nivå av våld gentemot transpersoner. En ny rapport av FN:s utvecklingsprogram UNDP har undersökt och diskuterat transpersoners situation runtom i världen.

Över 78 % av de dokumenterade dödsfallen hände i Central- eller Sydamerika. Många av offren hade dessutom våldtagits eller torterats brutalt, och deras kroppar skändats eller stympats. Majoriteten av de dödade var sexarbetare.

Även om FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter betonat staters skyldighet att skydda alla sina medborgare från diskriminering och våld baserat på könsidentitet, finns det ökad dokumentation om hur stater fortsättningsvis bryter mot transpersoners mänskliga rättigheter.

Det finns även ett ökande antal rapporter som påvisar hur stater misslyckats med att skydda transpersoner mot utnyttjande av tredje parter och inte tryggat transpersoners rättigheter till grundläggande mänskliga rättigheter.

Utmaningarna transpersoner möter är otaliga. De har, till exempel, ett lika stort behov av hälsovård som andra människor, men kapaciteten att identifiera hälsorisker och preventiva åtgärder för transpersoner är mycket begränsad. Detta beror långt på bristen på data gällande könsidentitet.

För majoriteten av transpersoner betyder en hälsokontroll även att deras könsidentitet skulle uppdagas, och hälsoregister fortsätter med att uppge personlig information. Detta utsätter transpersoner för okunnighet och fördomar, samt ökar risken för våld och attacker då hälsovårdare bryter mot sekretess.

Transpersoner har samma rätt som vem som helst att åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter. Den rättsliga, ekonomiska och sociala marginaliseringen de idag utsätts för påverkar varje aspekt av deras liv.