Världsvattendagen 22.3.2012

Det finns 7 miljarder människor på vår planet idag, och ytterligare två miljarder nya munnar att mätta väntas till och med år 2050. Statistiken visar att var och en av oss dricker mellan 2-4 liter vatten varje dag. Men största delen av allt vatten vi konsumerar är ”gömt” i maten vi äter.

Ett kilo nötkött kräver 15.000 liter vatten att producera, medan 1 kilo vete inte förbrukar mer än 1500 liter. På alla steg i produktionskedjan, från konsumenter till producenter, kan åtgärder vidtas för att spara vatten och säkra födan för oss alla.

Läs mer om världsvattendagen på engelska här: http://www.unwater.org/worldwaterday/