A-Ö Webbindex

Givarkonferens i Bryssel: från ord till handling

”Idag är en mycket positiv dag ur internationell solidaritetssynvinkel. Tillsammans med våra partners har vi samlat in 7 miljarder euro totalt för att visa stöd för folket i Turkiet och Syrien efter de förödande jordbävningarna. Mer än hälften av denna summa kommer från Team Europa. Vi har visat för världen att vi stöder de behövande. Och vi finns alltid där för våra partners.”

Dessa ord uttalade Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, i sitt inledande anförande vid givarkonferensen i Bryssel i måndags. I samarbete med Sveriges premiärminister Ulf Kristersson och Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd, uppgick givarkonferensens totala utlovade summa till 7 miljarder euro, varav 6,05 miljarder euro i bidrag och lån till Turkiet och 950 miljoner euro i bidrag till Syrien.

Nyckelorden för konferensen på hög nivå var återhämtning, återuppbyggnad och solidaritet med folket i Syrien och Turkiet, talare som var överens om att sjukhus, skolor och hem behöver byggas om och att folket i Syrien och Turkiet måste erbjudas en stabil vardag.

Ursula von der Leyen inledde insamlingen med att utlova en miljard euro för återuppbyggnad i Turkiet och 108 miljoner euro för humanitärt bistånd i Syrien. Sveriges statsminister Ulf Kristersson meddelade att Sverige kommer att ge 500 miljoner kronor (45 miljoner euro).

– Dagens möte hade ett viktigt mål: att omsätta våra kondoleanser och ord av solidaritet till handling. Och ge ett starkt, effektivt och samordnat svar för att hjälpa de människor som drabbats av de förödande jordbävningarna, konstaterade Kristersson.

En kvinna i huckle i en folkmassa.
En kvinna i Syrien. Foto: Europeiska Unionen 2023

Inverkar på framtiden

Konferensen var öppen för EU:s medlemsstater, grannländer, FN-medlemmar, internationella ekonomiska institutioner och andra relevanta parter, i syfte att samordna givarnas svar och stöda tidig återhämtning och hjälp i de drabbade områdena i Turkiet och Syrien. Konferensen leddes av kommissionär Olivér Várhelyi och den svenska ministern för internationellt utvecklingssamarbete och utrikeshandel Johan Forssell. Konferensens agenda innefattade bland annat en videohälsning från Recep Tayyip Erdoğan, Republiken Turkiets president och en presentation av El-Mostafa Benlamlih, FN:s humanitära samordnare av de preliminära skadebedömningarna i bland annat Syrien.

– De beslut vi fattar nu kommer att ha inverkan under de kommande decennierna, konstaterade Achim Steiner, vice generalsekreterare och UNDP-administratör, vice ordförande i FN:s grupp för hållbar utveckling.

Den 6 februari drabbade en kraftig jordbävning av magnituden 7,8 – en av de kraftigaste jordbävningarna i regionen på mer än 100 år – den sydöstra Anatolien-regionen i Türkiye, och drabbade 11 provinser i Türkiye och 6 guvernement i Syrien. Ett annat kraftigt skalv på 7,5 inträffade samma dag. Enligt den senaste informationen har 49 000 människor dött och mer än 230 000 byggnader skadades eller förstördes efter jordbävningarna.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19