A-Ö Webbindex

Globala målen översatta till samiska

25.10.2019 Nu kan samiska barn och ungdomar diskutera FN:s globala mål för hållbar utveckling på sitt eget språk, nordsamiska. Fredagen den 25 oktober lanseras den nordsamiska översättningen av de globala målen.

De globala målen har blivit översatta till minst 32 språk, däribland svenska. Från och med idag finns de globala målen även på nordsamiska efter att det norska FN-förbundet, med ekonomiskt stöd från det norska Unescorådet, översatt målen.

Arbeta tillsammans

För att uppnå de globala målen senast 2030 måste regeringar, företag, myndigheter, civilsamhället och individer arbeta tillsammans för att finna lösningar på de globala utmaningarna världen står inför.

En viktig del arbetet är att ingen lämnas utanför. Det är en av anledningarna till varför de globala målen bör finnas på så många språk som möjligt. Genom att tillgängliggöra de globala målen kan fler människor bidra och de globala ansträngningarna öka.

– Det är extra viktigt att nå barn och ungdomar med kunskap om de globala målen eftersom detta arbetet är så viktigt för deras framtid. Nu kan samiska barn och ungdomar vara en del av samtalen på sitt eget språk och hjälpa till att hitta lösningar på de globala problemen, säger norska FN-förbundets generalsekreterare Anne Cath da Silva.

FN:s internationella år för urfolksspråk

2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk, ett initiativ som bland annat ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk. Nordsamiska är det vanligaste språket bland de samiska språken. Det har haft en positiv utveckling de senaste åren men trots det minskar användandet av språket i vardagen. Cirka 20 000 människor pratar nordsamiska idag. Översättningen av de globala målen är ett viktigt steg för att skydda språket.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19