Globalt samarbete nödvändigt i kampen mot nya sjukdomar

Aldrig tidigare har smittsamma sjukdomar uppstått så snabbt eller spridits med en sådan hastighet mellan jordens länder som idag. Det skriver Världshälsoorganisationen, WHO, i sin årliga rapport om det globala hälsoläget. Rapporten omfattar WHO: s strategiska handlingsplan mot sjukdomar och epidemier.

Sedan 1967 har 39 nya sjukdomsframkallare (patogener) identifierats, däribland HIV, ebola och SARS. Samtidigt är äldre sjukdomar som malaria och lunginflammation fortfarande ett hot eftersom de muteras och blir motståndskraftiga. Vidare oroar sig experter för att fågelinfluensaviruset, som hittills smittat 321 människor av vilka 194 har dött, skall muteras och lättare spridas från människa till människa på samma sätt som Spanska sjukan som dödade mellan 20 och 40 miljoner människor mellan åren 1918-1920.

WHO:s rapport uppmanar till ett globalt samarbete med fokus på övervakning och förvarning samt ett ökat utbyte av kunskap, teknologi och material som är nödvändiga för att säkra den globala hälsan.

”Internationell hälsosäkerhet är både en kollektiv uppgift och ett gemensamt ansvar,” säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO i ett uttalande. Hon betonar att global solidaritet och samarbete är centralt då vi beaktar vår gemensamma sårbarhet.

Läs hela rapporten här: