FN-rapport: ISIL eventuellt skyldig till krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord

European Commission DG ECHO

European Commission DG ECHO

19.3.2015 – Den så kallade islamiska staten i Irak och Levanten, ISIL, kan finnas skyldig till tre internationella brott av det värsta slaget: krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

Detta enligt en ny rapport av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR. Rapporten, som sammanställts av en undersökningsgrupp utsänd till regionen sent förra året, baserar sig på djupgående intervjuer och mer än 100 vittnesmål av överlevande efter attacker i Irak mellan juni 2014 och februari 2015. Rapporten dokumenterar ett brett spektrum av våldsbrott begångna av ISIL gentemot ett antal etniska och religiösa grupper i Irak, varav vissa kan komma att klassas som folkmord.

Rapporten illustrerar även mord, tortyr och kidnappningar som begåtts av Iraks säkerhetsstyrkor till dem lojala militanta grupperingar.

ISIL har mördat, torterat, våldtagit och utsatt kvinnor för sexuellt slaveri. Människor har tvingats konvertera och barn rekryterats. Alla dessa brott uppfyller kriterierna för brott mot de mänskliga rättigheterna och humanitär lagstiftning. Vissa av dåden kan klassas som brott mot mänskligheten och eventuellt även krigsförbrytelser.

Däremot pekar det klara mönstret av attacker mot yazidi-befolkningen mot ”ISIL:s mål att utrota yazidierna som folkgrupp”, säger rapporten. Detta pekar i sin tur på att ISIL kan ha begått folkmord.

Rapporten hänvisar till de brutala morden av hundratals yazidiska män och pojkar förra augusti. Människorna samlades ihop i ett flertal byar, och männen och pojkarna över fjorton års ålder separerades från kvinnorna och flickorna. Männen leddes sedan bort och sköts av ISIL, medan kvinnorna kidnappades som krigsbyte. ”I vissa fall har hela byar tömts på yazidier”, konstaterar rapporten.

ISIL protest i IrakVissa av kvinnorna och flickorna som lyckats fly fångenskapen har beskrivit hur de sålts helt öppet, eller skänkts bort som ”gåva” till andra ISIL-medlemmar. Vittnen uppger att de hört flickor så unga som sex och nio år gamla skrika på hjälp medan de våldtogs i ett hus bebott av ISILs krigare.

Även andra etniska grupper som kristna, kaka’e, kurder, shia och turkmener mötte brutal behandling i händerna på ISIL. I juni flydde tusentals kristna sina hem efter att ISIL beordrat dem att konvertera till islam, betala skatt, eller fly.

Likaså i juni samlades omkring 600 män, varav största delen var shiamuslimer, från Badoush-fängelset och kördes till en ravin. Där sköts de av ISIL. Överlevare har berättat att de klarat sig endast för att de täcktes av de andras kroppar då de föll.
Men undersökningarna har även funnit att Iraks säkerhetsstyrkor och allierad milis begått allvarliga människorättsbrott under sin kamp mot ISIL.

Under sommaren 2014, allteftersom de vann terräng, opererade milisstyrkor ”med total straffrihet, och lämnade efter sig ett spår av död och förstörelse”, uppger rapporten.

I mitten av juni tände flyende irakiska styrkor eld på en militärbas i Sinsil i Diyalaprovinsen, där 43 sunnimuslimer hölls fängslade. Under en annan incident, sköts minst 43 fångar på al-Wahdas polisstation i Diyala. Bybor har samlats ihop och transporterats till al-Bakr –flygbasen där de enligt rapporten utsatts för rutinmässig tortyr.

”Vi hoppades på det bästa då den irakiska armén och ”frivilliga” befriade området från ISIL”, enligt ett vittne. ”Istället plundrade de, brände och förstörde hus, och påstod att alla bybor var medlemmar av ISIL. Det stämde inte; vi är bara vanligt, fattigt folk.”

Rapporten påvisar att medlemmar av de irakiska styrkorna utfört ”summariska avrättningar, tortyr och fördrivit ett stort antal människor, ofta ostraffat.” Även de kan därför ha begått krigsförbrytelser.