Grönland – jaktens skymning, gruvans gryning?

rax

rax

Grönland var i blickfånget under en allmän debatt då UNRIC:s månatliga filmvisning Ciné ONU visade ”Arktis sista dagar” (Last Days of the Arctic). Filmen berättar den isländske fotografen Ragnar Axelssons, mer känd som RAX, historia. RAX har dokumenterat Grönland och hans hemland Island under tre och en halv årtionden.

Axelsson deltog i debatten inför en fullsatt sal på Goethe-institutet i Bryssel tillsammans med franska forskaren Damien Degeorges från Arctic Policy and Economic Forum, samt Lida Skifte Lennert, chef för Grönlands representation i EU.

Debatten, som modererades av UNRIC:s Arni Snaevarr, fokuserade på de grönländska glaciärernas och den arktiska isens smältning. Smältningen kommer att utgöra en utmaning för de hundratals år gamla grönländska traditionerna men även öppna nya möjligheter inom till exempel gruvarbete och olje- och gasutvinning.

rax 2

Axelsson sade sig ha förståelse för Grönlands intresse i att ta tillfället i akt, men att han samtidigt delade de traditionella jägarnas oro inför tusentals år av historia som nu riskerar att försvinna. ”Jägarna i norr håller på att dö ut. Vi står inför deras samhälles skymning”, sade Axelsson.

Grönland är en autonom del av Danmark, fyra gånger så stort som Frankrike men med en befolkning på endast 58 000 invånare. Grönland har redan säkrat kontrollen av sina resurser efter avtalet som ingicks 2009 med Danmark, och som etablerade öns styre. Avtalet öppnar även väg för självständighet ifall vinster från utvinningen av naturresurser erbjuder ekonomiskt oberoende.

Grönland tros ha såväl mineral- som olje- och gasreserver. EU och Kina har båda visat intresse för området och dess tillgångar som är viktiga för nya, “gröna” teknologier.
Det danska parlamentet diskuterar som bäst en ändring i sina immigrationslagar som kunde tillåta upp till 5000 kineser att anställas för att arbeta inom infrastruktur och konstruktionen av en gruva och en ny aluminiumfabrik på Grönland.

Enligt Lennert är grönländarna inte oroliga inför 1,3 miljarder kinesers vaknade intresse. ”Vi vill leda inom hållbar utveckling och vi har marknadsfört våra resurser internationellt”, säger hon. ”Då våra eventuella internationella partners nu närmar sig oss för att ta del av vår utveckling, är det viktiga att de deltar på våra villkor – villkor som vi ställer och som de sedan rättar sig efter.”

Ett nytt ”storskalov” för att tillåta utländska arbetares inträde på Grönland accepterades i Grönlands parlament med stor majoritet, men har ändå orsakat splittring i premiärminister Kuupik Kleists parti. Det nya partiet ”Partii Inuit” vill ha en folkomröstning gällande ”storskalov” före någon som helst gruvutvinning tillåts.
Enligt partiledare Nikku Olsen kommer partiet att arbeta för att skydda inuitbefolkningen och dess värden.

”Det hela handlar om pengar, och Naalakkersuisuts (regeringens) politik är inte genomtänkt”, säger Olsen och pekar på den ökade arbetslösheten, bostadsbristen och det ökande antalet vårdnadstvister, enligt tidningen Sermitsiaq.

”Vi kan se att det kommer att ske stora förändringar i vårt samhälle, vare sig vi talar om gruvindustri eller olja. Men alltför många frågor är fortfarande obesvarade, eller har inte förklarats tillräckligt bra”, säger Nikku Olsen till tidiningen Politiken.